گلقند

مقوّی حرارت غریزی، معده، کبد، دماغ؛ دافع رطوبات معده و کبد؛ ملیّن

معجون گلقند/ma’jun-e golqand/ 

شکل دارویی: معجون

موارد مصرف: ملین؛ مقوی مغز، و معده؛ مفید در درمان فالج، وجع مفاصل، نقرس، عسرالبول؛ شکننده سنگهای کلیوی؛ مقوی هاضمه؛ منقی امعا از بلاغم؛ نافع حمیات عفنه بلغمی و سوداوی؛ مفید برای ضعف کبد ناشی از رطوبات

آثار دارو از دید طب سنتی: تقویت مغز، و معده؛ مانع صعود ابخره به دماغ؛ انضاج و تلطیف و تحلیل و تجفیف رطوبات غریبه (زاید) و تقویت اعضا؛ تلیین

توضیحات: یبوست یکی از مشکلات شایع جامعه امروزی است و مصرف بی رویه ملین و مسهل‌های شیمیایی موجود مشکلات متعددی برای بیماران ایجاد می‌کند. داروی گلقند در این زمینه مفید است و علاوه بر لینت ملایمی که ایجاد می‌کند به دلیل خشک کردن رطوبات زاید، تقویت اعضا در دفع فضولات، و جلوگیری از صعود بخارات و تشکیل نزله، در تسکین درد مفاصل، و بهبود وضعیت هاضمه موثر است. مداومت در مصرف این دارو در زمستان باعث حفظ صحت می‌شود.

اجزاء فراورده: گلبرگ گل سرخ، عسل

تداخلات دارویی: به دلیل تشدید لینت مزاج با داروهای شیمیایی مسهل و ملین همزمان مصرف نشود.

مزاج کلی دارو: گرم و خشک در دوم

عوارض جانبی: به دلیل دفع رطوبات ممکن است موجب تشنگی شود. در بعضی افراد می‌تواند منجر به لینت مزاج شدیدی شود.

منع مصرف: در انواع کولیت، با احتیاط و مطابق با نظر پزشک مصرف شود. در مبتلایان به انسداد روده، دردهای حاد جراحی، و کودکان زیر دو سال ممنوع است.

دستور مصرف: نیم‌ساعت پیش از ناهار یک قاشق مرباخوری با یک استکان آبجوش میل شود. در صورت نیاز مطابق دستور پزشک دوز دارو افزایش یا کاهش می‌یابد.

مصرف در حاملگی یا شیردهی: تاکنون از مصرف این دارو در زمان بارداری و شیردهی عوارضی گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه: در صورت ایجاد لینت مزاج بیش از حد مقدار مصرف دارو کمتر شود.

منابع:

 1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
 2. عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007
 3. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
 4. محمد اعظم خان، محیط اعظم، تصحیح و بازنویسی: رشید تفقد، تهران: انتشارات المعی، 2015

 

Goleghand

Drug form: electuary

Indications: a laxative and lithotripter; a tonic drug for brain and stomach; useful for treatment of paralysis, joint pain, gout, difficult urination; effective in reinforcing digestion, clearing the phlegm from the intestines, treatment of fevers related to phlegm and black bile, and weakness of liver due to excessive moistures  

Traditional mechanisms of action: reinforcing the stomach and brain; stop gases from rising toward the brain; loosening the bowel; thinning down, dissolving, and desiccating the excess moistures

Comments: constipation is one of the most common complications in the modern society and uncontrolled use of available chemical laxative and purgative drugs creates so many problems for patients. Goleghand is useful in this regard and creates mild looseness of the bowels. This drug is effective in alleviation of joint pain and improvement of digestion because of desiccating the excess moistures, strengthening the organs resulting in expelling their residues, stop gases from rising, and preventing catarrh formation. Regular intake of this medicine in winter causes health preservation. 

Composition: Rosa damascena, honey

Interactions: It should not be used simultaneously with chemical purgatives and laxatives because it can lead to increase of looseness of the bowels.

Drug temperament: Hot and dry in the second grade

Side effects: This medicine may cause thirst because of excretion of moistures. It can lead to severe looseness of the bowels in some people.

Contraindications: It should be prescribed cautiously under physician consideration in all types of colitis. Goleghand is contraindicated in intestinal obstruction, acute abdominal pain, and children under 2 years old.

Administration and dosage: One dessertspoon of electuary dissolved in a cup of boiling water taken orally half an hour before lunch. If necessary, the dosage can be reduced or increased under the physician direction.

Pregnancy and lactation: No adverse effect has been reported in these two periods.

Recommendations: In case of severe looseness of bowels, the dose should be reduced.

References:

 1. Aqili-Khurasani. Makhzan-al-Adviyah (The Storehouse of Medicaments). Tehran: Bavardaran publication; 2001.
 2. Aqili-Khurasani. Gharabadin kabir. Tehran: The Institute for Medical History-Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2007.
 3. Ibn-e-sina. Al-Qanoon fi al-Tibb. shamsedine E, editor. Beirut, Lebanon: Alaalami Beirut library Press; 2005.
 4. Chashti MAk. Mohit-e-Azam. Tafaghod E, editor. Tehran: Almaei publication; 2015
 5. Skidmore-roth L, mosby s Handbook Of herbs and natural supplements, second edition
 • نام:گلقند
 • خواص دارو: مقوّی حرارت غریزی، معده، کبد، دماغ؛ دافع رطوبات معده و کبد؛ ملیّن.
 • اجزای دارو: گل سرخ؛ گلاب؛ عسل.
 • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم ساعت پیش از ناهار، یک قاشق مرباخوری از دارو که در یک استکان آب گرم حل کرده باشند.
 • ملاحظات مصرف: در صورت ایجاد اسهال، مقدار دارو کم شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید