گاوزبان مفرّح

نافع از برای مره سودا، خفقان، ضعف قلب، ماليخوليا و وسواس

کپسول گاوزبان مفرّح  kapsul-e gāvzaban-e mofarreh/

خواص دارو: نافع در مرّۀ سودا، خفقان قلبی، ضعف قلب، مالیخولیا، وسواس.

اجزای دارو: گل گاوزبان؛ گل بنفشه؛ بادرنجبویه، هلیلۀ سیاه، بسفایج، اسطوخودوس؛ افتیمون، شکر سرخ؛ گلاب.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت دو کپسول با آب یا آب سیب. (بهتر است این دارو صبح ناشتا، پیش از ناهار، و شب پیش از خواب مصرف شود).

ملاحظات مصرف: این دارو به سبب دفع سودا موجب افزایش خواب شده و در درازمدت می‌تواند موجب افزایش وزن شود. میان مصرف این دارو و داروهای شیمیایی لااقل باید یک‌ساعت فاصله باشد. به سبب وجود شکر سرخ در دارو، در افراد دیابتی با احتیاط تجویز شود.

  • نام:گاوزبان مفرّح
  • خواص دارو: نافع از برای مره سودا، خفقان، ضعف قلب، ماليخوليا و وسواس.
  • اجزای دارو: گل گاوزبان؛ گل بنفشه؛ بادرنجبويه، هليلة سياه، بسفايج، اسطوخودوس؛ افتيمونشكر سرخ؛ گلاب.
  • زمان و مقدار مصرف: هر 8 الي 12 ساعت دو عدد كپسول با آب يا آب سيب ميل شود. (بهتر است اين دارو صبحْ‌ ناشتا، ظهرْ پيش از صرف ناهار، و شبْ وقت خواب میل شود).
  • ملاحظات مصرف: اين دارو به سبب دفع سودا موجب افزايش خواب شده و در درازمدت مي‌تواند موجب افزايش وزن شود. ميان مصرف اين دارو و داروهاي شيميايي لااقل بايد يك ساعت فاصله باشد. به سبب وجود شکر سرخ در دارو، بايد در افراد دیابتی با احتیاط مصرف شود.