کوهان مقلی

رافع شقاق لب، نوک پستان، مقعد، آلت، و هر نوع ترک یا شقاق پوستی.

پماد کوهان مُقلی/pomād-e kuhān-e moqli/

 

خواص دارو: رافع شقاق لب، نوک پستان، مقعد، آلت، و هر نوع ترک یا شقاق پوستی.

اجزای دارو: مُقل، کوهان شتر.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 12 ساعت، بدون ماساژ به محل مورد نظر مالیده شود.

 

  • نام:کوهان مقلی
  • خواص دارو: رافع شقاق لب، نوک پستان، مقعد، آلت، و هر نوع ترک یا شقاق پوستی.
  • اجزای دارو: مُقل، کوهان شتر.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 12 ساعت، بدون ماساژ به محل مورد نظر مالیده شود.