کوهان شتر

رافع شقاق اعضا، مفید برای درد شقاق مقعد و بواسیر

پماد کوهان شتر/pomād-e kuhān-e shotor/


خواص دارو: رافع شقاق اعضا، مفید برای درد شقاق مقعد و بواسیر

اجزای دارو: کوهان شتر

زمان، مقدار، و روش مصرف: صبق دستور پزشک مصرف شود

 

  • نام:کوهان شتر
  • خواص دارو: رافع شقاق اعضا، مفید برای درد شقاق مقعد و بواسیر
  • اجزای دارو: کوهان شتر
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: صبق دستور پزشک مصرف شود