کراث

درد گوش، ریاح آن و دوی و طنین، نافع بواسیر

روغن کراث /rowqan-e ko(a)r(r)ās/

 

خواص دارو: نافع در درد و ریاح گوش، دوی، طنین، درد بواسیر.

اجزای دارو: کراث، روغن گل سرخ؛ سرکۀ.

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

ملاحظات مصرف: به زخم‌های باز و چشم‌ها مالیده نشود. ( برای مصارف خارجی می باشد)

 

  • نام:کراث
  • خواص دارو: نافع در درد و ریاح گوش، دوی، طنین، درد بواسیر.
  • اجزای دارو: کراث، روغن گل سرخ؛ سرکۀ.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.
  • ملاحظات مصرف: به زخم‌های باز و چشم‌ها مالیده نشود. ( برای مصارف خارجی می باشد)