کدو

مفید در حرارت و یبوست دماغ، تشنج یابسی، سرفه

روغن کدو /rowqan-e kado/


خواص دارو: مفید در حرارت و یبوست دماغ، تشنج یابسی، سرفه 

اجزای دارو: آب کدو، روغن کنجد

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

ملاحظات مصرف: فقط برای مصارف خارجی

  • نام:کدو
  • خواص دارو: مفید در حرارت و یبوست دماغ، تشنج یابسی، سرفه
  • اجزای دارو: آب کدو، روغن کنجد
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.
  • ملاحظات مصرف: فقط برای مصارف خارجی