کبد

پاکسازی کبد، باز کننده منافذ کبد، مفید برای کبد چرب

کپسول کبد /kapsul-e kabed/


خواص دارو: منقّی کبد از فضولات؛ مفتّح منافذ کبد؛ نافع در سدّه‌های کبدی، سوء القنیه، استسقا؛ نافع در امراض مشارکی کبد و کلیه، حدّت کبد، حدّت خون، و لک‌های پوستی.

اجزای دارو: تخم گشنیز، شاه‌تره، تخم کاهو، عنّاب، تخم کاسنی؛ ریشۀ ریوند، سنا، برگ آویشن.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، دو کپسول. اگر دارو به شکل پودر است، هر 12 ساعت، سه گرم از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب به مدت ده دقیقه با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس آن را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.

ملاحظات مصرف: در بیمارانی که مشکل جذب کبدی دارند استفاده از جوشاندۀ دارو بهتر است.

 

  • نام:کبد
  • خواص دارو: پاکسازی کبد، باز کننده منافذ کبد، مفید برای کبد چرب
  • اجزای دارو: تخم گشنیز، شاه‌تره، تخم کاهو، عنّاب، تخم کاسنی؛ ریشۀ ریوند، سنا، برگ آویشن.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، دو کپسول. اگر دارو به شکل پودر است، هر 12 ساعت، سه گرم از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب به مدت ده دقیقه با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس آن را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.
  • ملاحظات مصرف: در بیمارانی که مشکل جذب کبدی دارند استفاده از جوشاندۀ دارو بهتر است.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید