کبد

به عنوان داروی کمکی در درمان کبد چرب و کاهش چربی خون (تری گلیسرید و کلسترول)؛ محافظت کننده از کبد

کپسول کبد /kapsul-e kabed/

 

 

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: به عنوان داروی کمکی در درمان کبد چرب و کاهش چربی خون (تری گلیسرید و کلسترول)؛ محافظت کننده از کبد

توضیحات: مهم‌ترین اعمال کبد عبارتند از سـوخــت‌وسـاز پروتئین‌ها، چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها و دفع مواد سمی و زاید از خون. ناتوانی کبد در دفع مواد بیماری‌زا از جمله چربی‌ها منجر به تجمع چربی در سلول‌ها، انسداد منافذ و مجاری کبدی، بروز بیماری‌ کبد چرب، و در نهایت فیبروز و سیروز کبدی می‌شود. عوامل مستعد کننده برای کبد چرب عبارتند از مصرف الکل، چاقی، افزایش سردی و رطوبت در مزاج کبد، سوءتغذیه، اختلال چربی‌ خون، و دیابت. علاوه بر این، عملکرد نامناسب کبد با بروز برخی از لکه‌های پوستی مرتبط می‌باشد. این دارو علاوه بر تفتیح مجاری کبدی، با دفع اخلاط زاید، حدت خون را تعدیل می‌کند.

شاهتره، کاسنی، تخم گشنیز، ریوند، عناب، و سنا در مطالعات حیوانی از کبد دربرابر آسیب ناشی از تتراکلرید کربن محافظت کرده و سطح آنزم‌های کبدی را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند. در مجموع اجزای این دارو خاصیت ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی داشته و در کاهش قند خون نیز مؤثر هستند.  

اجزاء فراورده: تخم گشنيز، شاه‌تره، تخم كاهو، عنّاب، تخم كاسني، ريشه ريوند، سنا، برگ آويشن

آثار دارو از دید طب سنتی: تفتیح منافذ و مجاری کبدی، تسکین التهاب و تشنگی و حدت خون، تصفیه خون، تقویت کبد و معده، نضج، جلاء، و تلیین

مزاج کلی دارو: معتدل

منع مصرف: منع مصرف خاصی ندارد.

عوارض جانبی: عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است. گاهی لینت مزاج خفیفی رخ می دهد.

دستور مصرف: نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب دو عدد کپسول میل شود. در صورت مصرف دارو به صورت جوشانده هر 12 ساعت 3 گرم از پودر با یک و نیم لیوان آب به مدت ده دقیقه با حرارت ملایم جوشانده شود تا یک لیوان باقی بماند. سپس دارو را صاف کرده تا گرم است میل کنند.

تداخلات دارویی: جذب دارو در حالت ناشتا بیشتر است؛ در عین حال مصرف بعد از غذا هم با توصیه طبیب معالج با ملاحظات مربوط به مزاج و بیماری قابل اجراست.

مصرف در حاملگی و شیردهی: تاکنون از مصرف این دارو در زمان بارداری و شیردهی عوارضی گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه: در بیمارانی که مشکل جذب کبدی دارند استفاده از جوشانده دارو بهتر است.

منابع:

 1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
 2. عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، جلد 1، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007
 3. ابن سینا، قانون فی الطب، جلد 1، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
 4. Saleh I. Alqasoumi, Mohammad S. Al-Dosari, Abdulmalik Alsheikh,Maged Abdel-Kader. Evaluation of the Hepatoprotective Effect of Fumaria parviflora and Momordica balsamina from Saudi Folk Medicine Against Experimentally Induced Liver Injury in Rats. Research Journal of Medicinal Plant 3(1):9-15. 2009
 5. Sadeghi Heibatollah, Nikbakht Mohammad Reza; Ghaitasi Izadpanah and Sabzali Sohailla. Hepatoprotective effect of Cichorium intybus on CCl4-induced liver damage in rats.  African Journal of Biochemistry Research Vol.2 (6), pp. 141-144, June 2008
 6. Pandey A, Bigoniya P, Raj V, Patel KK: Pharmacological screening of Coriandrum sativum Linn. for hepatoprotective activity. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences July-September 2011; 3(3):435-41.
 7. Wang JB, Zhao HP, Zhao YL, Jin C, Liu DJ, Kong WJ, Fang F, Zhang L, Wang HJ, Xiao XH. Hepatotoxicity or hepatoprotection? Pattern recognition for the paradoxical effect of the Chinese herb Rheum palmatum L. in treating rat liver injury. PLoS One. 2011;6(9):e24498. doi: 10.1371/journal.pone.0024498. Epub 2011 Sep 6.
 8. Wang, D. Y., Zhao, Y., Jiao, Y. D., Yu, L. H., Yang, S., & Yang, X. B. (2012). Antioxidative and hepatoprotective effects of the polysaccharides from Zizyphus jujube cv. Shaanbeitanzao. Carbohydrate Polymers, 88(4), 1453-1459.
 9. Veerbahu RM. R Shanmugasundram, VK Devi, PS Tresina. Hepatoprotective activity of ethanol extract of Clitoria ternatea L. and Cassia angustofolia vahl leafs against CCl4 induced liver toxicity in rats. IRJP 1(1) 2010: 210-205

 

 

 

Liver capsule

Drug form: capsule

Indications: An adjuvant drug for the treatment of fatty liver and improving lipid profile (triglyceride and cholesterol); hepatoprotective

Comments: The metabolism of proteins, fats, and carbohydrates, and elimination of waste and toxins from blood are the most important liver functions. Failure to remove pathogenic materials such as fat results in accumulation of fat in hepatocytes, obstruction of liver ducts and pores, fatty liver disease, and finally, liver fibrosis and cirrhosis. Predisposing factors for fatty liver include alcohol consumption, obesity, liver temperament inclined to coldness and moisture, malnutrition, dyslipidemia, and diabetes. Furthermore, some types of skin patches are attributed to liver dysfunction. This drug modulates blood pungency through elimination of excess humors and removes the obstruction of blocked liver ducts.

Common fumitory, Chicory, Coriander, rhubarb, Jujube, and Senna protect against carbon tetrachloride–induced liver injury in animal studies and lower the level of liver enzymes significantly. The components of this drug have anti-inflammatory and antioxidant properties, and they also reduce blood sugar levels.

Composition: Coriandrum Sativum seed, Fumaria officinalis, Lactuca sativa seed, Zizyphus Jujube, Cychorium intybus seed, Rheum palmatum root, Cassia acutifolia, Thymus vulgaris leaf

Traditional mechanisms of action: unclogging blocked liver ducts; blood purification; alleviation of feeling of intense heat, thirsty, and blood pungency; acting as a tonic of liver and stomach; making pathogenic materials ready to be excreted out of the body; being detergent and laxative

Drug temperament: Moderate

Contraindications: Not known

Side effects: Not reported. A mild laxative effect is occasionally observed.

Administration and dosage: 2 capsules orally half an hour before breakfast and at bedtime. To prepare a decoction, 3 gram of powdered drug should be boiled in one and a half glass of water for 10 minutes. After that the decoction should be filtered and strained and drunk warm.

Interactions: Drug is better absorbed in fasting; however, consumption after meal is also recommended under physician consideration according to the patient temperament and type of disorder.

Pregnancy and lactation: No adverse effects expected in these two periods.

Recommendations: Drinking the decoction is more effective in patients with impaired liver absorption.

 

Reference:

 1. Aqili-Khurasani. Makhzan-al-Adviyah (The Storehouse of Medicaments. Tehran: Bavardaran publication; 2001.
 2. Aqili-Khurasani. Gharabadin kabir. Vol 1. Tehran: The Institute for Medical History-Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2007.
 3. Ibn-e-sina. Al-Qanoon fi al-Tibb. Vol 1. shamsedine E, editor. Beirut, Lebanon: Alaalami Beirut library Press; 2005.
 4. Saleh I. Alqasoumi, Mohammad S. Al-Dosari, Abdulmalik Alsheikh,Maged Abdel-Kader. Evaluation of the Hepatoprotective Effect of Fumaria parviflora and Momordica balsamina from Saudi Folk Medicine Against Experimentally Induced Liver Injury in Rats. Research Journal of Medicinal Plant 3(1):9-15. 2009
 5. Sadeghi Heibatollah, Nikbakht Mohammad Reza; Ghaitasi Izadpanah and Sabzali Sohailla. Hepatoprotective effect of Cichorium intybus on CCl4-induced liver damage in rats.  African Journal of Biochemistry Research Vol.2 (6), pp. 141-144, June 2008
 6. Pandey A, Bigoniya P, Raj V, Patel KK: Pharmacological screening of Coriandrum sativum Linn. for hepatoprotective activity. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences July-September 2011; 3(3):435-41.
 7. Wang JB, Zhao HP, Zhao YL, Jin C, Liu DJ, Kong WJ, Fang F, Zhang L, Wang HJ, Xiao XH. Hepatotoxicity or hepatoprotection? Pattern recognition for the paradoxical effect of the Chinese herb Rheum palmatum L. in treating rat liver injury. PLoS One. 2011;6(9):e24498. doi: 10.1371/journal.pone.0024498. Epub 2011 Sep 6.
 8. Wang, D. Y., Zhao, Y., Jiao, Y. D., Yu, L. H., Yang, S., & Yang, X. B. (2012). Antioxidative and hepatoprotective effects of the polysaccharides from Zizyphus jujube cv. Shaanbeitanzao. Carbohydrate Polymers, 88(4), 1453-1459.
 9. Veerbahu RM. R Shanmugasundram, VK Devi, PS Tresina. Hepatoprotective activity of ethanol extract of Clitoria ternatea L. and Cassia angustofolia vahl leafs against CCl4 induced liver toxicity in rats. IRJP 1(1) 2010: 210-205
 • نام:کبد
 • خواص دارو: به عنوان داروی کمکی در درمان کبد چرب و کاهش چربی خون (تری گلیسرید و کلسترول)؛ محافظت کننده از کبد
 • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، دو کپسول. اگر دارو به شکل پودر است، هر 12 ساعت، سه گرم از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب به مدت ده دقیقه با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس آن را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.
 • ملاحظات مصرف: در بیمارانی که مشکل جذب کبدی دارند استفاده از جوشاندۀ دارو بهتر است.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید