چهار گل

نافع در درد قاعدگی؛ رفع التهاب، خارش و عفونت واژینال

آبزن چهارگل/’ābzan-e čārgol/ 


خواص دارو: نافع در درد قاعدگی؛ رفع التهاب، خارش و عفونت واژینال.

اجزای دارو: گل بابونه، گل خطمی، گل پنیرک، گل سرخ.

‏زمان، مقدار، و روش مصرف: چهار قاشق غذا خوری پودر را در چهار لیوان آب جوشانده و صاف کنید سپس به همراه مقداری آب گرم در یک طشت بریزید و به مدت 10 دقیقه در آن بنشینید و تا دو هفته هر روز تکرار کنید.

ملاحظات مصرف: از مایع جوشانده شده فقط یکبار می‌شود استفاده کرد. از این آبزن در ایام قاعدگی استفاده نشود.

 

  • نام:چهار گل
  • خواص دارو: نافع در درد قاعدگی؛ رفع التهاب، خارش و عفونت واژینال.
  • اجزای دارو: گل بابونه، گل خطمی، گل پنیرک، گل سرخ.
  • ‏زمان، مقدار، و روش مصرف: چهار قاشق غذا خوری پودر را در چهار لیوان آب جوشانده و صاف کنید سپس به همراه مقداری آب گرم در یک طشت بریزید و به مدت 10 دقیقه در آن بنشینید و تا دو هفته هر روز تکرار کنید.
  • ملاحظات مصرف: از مایع جوشانده شده فقط یکبار می‌شود استفاده کرد. از این آبزن در ایام قاعدگی استفاده نشود.