نزله گرم

نافع در نزله های گرم، سرفه های خشک، اسهال همراه با نزله، مغلظ مادی و مغزی حلق

پودر نزله گرم/pudr-e nazle-garm/ 


خواص دارو: نافع در نزله های گرم، سرفه های خشک، اسهال همراه با نزله، مغلظ مادی و مغزی حلق

اجزای دارو: زعفران، گل سرخ، صمغ عربی، خشخاش، رب السوس، نشاسته، کتیرا

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 ساعت یک قاشق مربا خوری با یک فنجان آب خنک

  • نام:نزله گرم
  • خواص دارو: نافع در نزله های گرم، سرفه های خشک، اسهال همراه با نزله، مغلظ مادی و مغزی حلق
  • اجزای دارو: زعفران، گل سرخ، صمغ عربی، خشخاش، رب السوس، نشاسته، کتیرا
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 ساعت یک قاشق مربا خوری با یک فنجان آب خنک