نزله سرد

نافع در نزله‌های بارد و تعدیل ترشّحات دماغ (هم در کیفیّت و هم در کمّیت)؛ مرقّق نزله‌های دماغ؛ مقوّی دماغ و فم معده.

پودر نزلۀ سرد (لاهوری) /pudr-e nazle-ye sard (lāhuri)/


خواص دارو: نافع در نزله‌های بارد و تعدیل ترشّحات دماغ (هم در کیفیّت و هم در کمّیت)؛ مرقّق نزله‌های دماغ؛ مقوّی دماغ و فم معده.

اجزای دارو: آمله، تخم گشنیز، مغز بادام شیرین، اسطوخودوس؛ مغز پسته، تخم رازیانه.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و موقع اذان مغرب، یک قاشق مرباخوری از دارو در یک لیوان شیر یا آب.

ملاحظات مصرف: در نزله‌های گرم تجویز نشود. در صورت تجویز، با مصرف پودر زکام همراه شود.

 

  • نام:نزله سرد
  • خواص دارو: نافع در نزله‌های بارد و تعدیل ترشّحات دماغ (هم در کیفیّت و هم در کمّیت)؛ مرقّق نزله‌های دماغ؛ مقوّی دماغ و فم معده.
  • اجزای دارو: آمله، تخم گشنیز، مغز بادام شیرین، اسطوخودوس؛ مغز پسته، تخم رازیانه.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و موقع اذان مغرب، یک قاشق مرباخوری از دارو در یک لیوان شیر یا آب.
  • ملاحظات مصرف: در نزله‌های گرم تجویز نشود. در صورت تجویز، با مصرف پودر زکام همراه شود.