مقل ملین

رافع یبوست سوداوی‌مزاجان؛ نافع در بواسیر یبوستی و شقاق همراه یبوست

کپسول مُقل ملیّن /kapsul-e moql-e molayyen/

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: رافع يبوست سوداوی مزاجان؛ نافع در بواسیر یبوستی و شقاق همراه یبوست

توضیحات: اصل و عمود در این دارو مُقْل‌می‌باشد که داروی اختصاصی بواسیر و قسمت انتهایی روده است. مقل، صمغی است که در درمان دردهای بواسیر بادی، بواسیر دامیه (خونریزی دهنده)، ریاح غلیظ در روده بزرگ، و خون منجمد در روده و حتی در شقاق مقعد و باز کردن باسور ممتلی در انواع حب مقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو می‌تواند در دفع سودا مؤثر باشد.

اجزاء فراورده: هلیله سیاه، هلیله زرد، صبر، گلسرخ، مصطکی، مقل ازرق، آب تره.

آثار دارو از دید طب سنتی: مسهل سودا و بلغم، مفتح سدد، محلل ریاح و مواد غلیظ بدن، جالی

مزاج کلی دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در اسهال با منشأ ویروس یا باکتری، التهابات شدید کبد (مانند مراحل حاد انواع هپاتیت)، و تب مصرف نشود.

عوارض جانبی: گاهی اسهال و نفخ شدید ایجاد می‌کند که در این صورت باید تعداد دارو کم شود و اگر اسهال شدید بود قطع شده و دو روز بعد با تعداد کمتر شروع شود.

دستور مصرف: شب پیش از خواب یک تا دو عدد کپسول با جوشانده پودر منضج سودا یا آب گرم میل شود. این دارو را می‌توان حداکثر تا سه ماه متوالی بدون قطع تجویز کرد و دراین صورت هر ماه چند روز دارو قطع شود و به جای آن از ملین‌هایی چون آلو، خاکشی و انجیر استفاده شود.

تداخلات دارویی: همزمان با مسهل‌ها و ملین‌های شیمیایی مصرف نشود. در صورت مصرف همزمان مدرات، اثر داروی ملین ممکن است کاهش یابد.

مصرف در حاملگی و شیردهی: تاکنون از مصرف این دارو در زمان بارداری و شیردهی عوارضی گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه: بعد از یک تا دو هفته از مصرف دارو ممکن است خونریزی مختصری ایجاد شود که مفید است و به علت باز شدن گره‌های بواسیر و دفع خون زاید و ناسالم در حد متعارف می‌باشد؛ در نتیجه نباید از آن ممانعت شود. اگر مصرف دو کپسول باعث دل پیچه و اسهال شدید شود بهتر است از یک کپسول استفاده شود. در افراد لاغر اندام و یا در سنین پایین باید یک کپسول قبل از خواب مصرف شود. برای تسریع در عمل این دارو بهتر است همراه با جوشانده پودر منضج سودا مصرف شود. در صورت همراهی بواسیر با سوزش و خارش باید از روغن تاتوره به صورت موضعی استفاده شود و اگر با درد یا سفتی مقعد همراه بود بهتر است پماد کوهان مقلی موضعی مصرف شود و در صورتی که با شقاق همراه بود پماد هسته زردآلو مصرف شود. این دارو می‌تواند در ورم سخت پروستات که همراه با یبوست است مفید و مؤثر باشد.

منابع:

 1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
 2. ارزانی، قرابادین قادری، تهران: موسسه تحقیقات طب اسلامی و مکمل، 2007
 3. قاینی هروی، قرابادین صالحی، تهران: موسسه تحقیقات طب اسلامی و مکمل، 2004

 

Capule muqul

Drug form: capsule

Indications: Effective in treatment of constipation due to melancholic dystemperament, hemorrhoid and fissure accompanied by constipation.

Comments: Muqul, commonly named bdellium is the main component of this drug and the particular medication for treating hemorrhoid and disorders of the terminal part of large intestine. Muqul is a resin which is used in all kinds of muqul pills and is effective in treating internal hemorrhoid, bleeding piles, thick flatus in large intestine, clotted blood in intestines, anal fissure, and opening vessels of replete (congested) hemorrhoid piles. This drug can be effective in excreting black bile.
Composition: Terminalia chebula, yellow myrobalan, Aloe vera, Rosa damascena, Pistacia lentiscus, Commiphora mukul, Allium roseum

Traditional mechanisms of action: purgative of black bile and phlegm; a detergent and unclogging drug; dissolving gases (and flatus) and thick moistures

Drug temperament:hot and dry

Contraindications: viral or bacterialdiarrhea; severe liver inflammation (such as acute phase of hepatitis C); and fever

Side effects: Sometimes, the drug consumption leads to diarrhea and severebloating; in this case the number of pills should be decreased and for severe diarrhea the drug should be stopped and begins 2 days later with lower dosage.

Administration and dosage: 1-2 capsules orally at bedtime with Monzej-e-sowda decoction or hot water. This drug can be prescribed for consecutive 3 months; in this case the medication is discontinued several days every month and in this period laxatives such as plum, flixweed seed, and fig are suggested instead of drug.

Pregnancy and lactation: No adverse effect has been reported in these two periods.

Interactions:It should not be used simultaneously with chemical purgatives and laxatives. In the case of concomitant use of diuretics, the laxative effect of the drug will be reduced.

Recommendations: A little bleeding may occur after one to two weeks of medication; this event is useful and due to the opening of vessels of hemorrhoid, and disposal of excessive and unhealthy blood; thus it should not be stopped. If taking two capsules cause stomach cramps and severe diarrhea it is better to use one capsule. Thin and young people should take one capsule before bedtime. It’s better to take the capsule with Monzej-e-sowda decoction to accelerate the drug action. If hemorrhoid is accompanied by burning and itching datura oil should be used topically; it’s better to use topical Kowhan-e-muqul ointment in hemorrhoid with anal pain or induration; and the hemorrhoid accompanied by fissure should be treated with topical apricot kernel oil ointment. It can be effective in treating indurated swellingof the prostate accompanied by constipation.

References:

 1. Aqili-Khurasani. Makhzan-al-Adviyah (The Storehouse of Medicaments). Tehran: Bavardaran publication; 2001.
 2. Arzani. Gharabadin Ghaderi. Tehran: The Institute for Medical History-Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2007.
 3. Ghayeni heravi. Gharabadin Salehi. Tehran: The Institute for Medical History-Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2004.

 

 

 

 • نام:مقل ملین
 • خواص دارو: رافع یبوست سوداوی‌مزاجان؛ نافع در بواسیر یبوستی و شقاق همراه یبوست.
 • اجزای دارو: هلیلۀ زرد، هلیلۀ سیاه، صبر زرد، گل سرخ، مصطکی، مُقل؛ آب تره‌سبزی.
 • زمان، مقدار، و روش مصرف: شب‌ها پیش از خواب، دو کپسول با آب گرم.
 • ملاحظات مصرف: در صورت بروز اسهال آزار دهنده، از یک کپسول استفاده شود یا یک شب در میان مصرف شود. این دارو ممکن است بعد از 7-9 روز مصرف سبب خونریزی مقعد شود که مفید است.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید