مقل تینی

نافع شقاق و بواسیر، طبع را نرم می کند

کپسول مقل تینی /kapsul-e moghl-e tini/


خواص دارو: نافع شقاق و بواسیر، طبع را نرم می کند.

اجزای دارو: هلیله زرد، هلیله کابلی، مقل ازرق، انجیر، کتیرا

زمان، مقدار، و روش مصرف: شب پیش از خواب یک تا دو عدد کپسول با آب گرم میل شود
 

 

  • نام:مقل تینی
  • خواص دارو: نافع شقاق و بواسیر، طبع را نرم می کند.
  • اجزای دارو: هلیله زرد، هلیله کابلی، مقل ازرق، انجیر، کتیرا
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: شب پیش از خواب یک تا دو عدد کپسول با آب گرم میل شود