مدر

پودر مدرّ حَصات/pudr-e moderr-e hasāt/ 


خواص دارو: دافع سنگ‌های کلیه و مثانه و رطوبات زائد بدن؛ نافع در فشار خون ناشی از امتلا؛ رافع ورم پروستات.

اجزای دارو: کاکل ذرّت، گیلاس، هستۀ آلبالو، خارخسک، تخم رازیانه؛ برگ گزنه، ریشۀ گزنه، عنب الثعلب، کاکنج.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب‌ها پیش از خواب، یک کیسه از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس، آن را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.

ملاحظات مصرف: برای دفع سنگ کلیه و مثانه، در صورت تجویز پودر مفتّت و کپسول مفتّت، لازم است روز نخست از این پودر و روز بعد از پودر مفتّت و کپسول آن استفاده شود. در بیماران دیابتی و زنان باردار و نیز در صورت قرار داشتن سنگ در حالب یا مجرای آلت و بروز حبس بول، دارو با نظر پزشک و با احتیاط مصرف شود.
مصرف بیش از دو ماه این دارو ایجاد ضعف و سردی در کلیه‌ها می‌کند.

 

  • نام:مدر
  • خواص دارو: دافع سنگ‌های کلیه و مثانه و رطوبات زائد بدن؛ نافع در فشار خون ناشی از امتلا؛ رافع ورم پروستات.
  • اجزای دارو: کاکل ذرّت، دم گیلاس، هستۀ آلبالو، خارخسک، تخم رازیانه؛ برگ گزنه، ریشۀ گزنه، عنب الثعلب، کاکنج.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب‌ها پیش از خواب، یک قاشق غذاخوری از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس، آن را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.
  • ملاحظات مصرف: برای دفع سنگ کلیه و مثانه، در صورت تجویز پودر مفتّت و کپسول مفتّت، لازم است روز نخست از این پودر و روز بعد از پودر مفتّت و کپسول آن استفاده شود. در بیماران دیابتی و زنان باردار و نیز در صورت قرار داشتن سنگ در حالب یا مجرای آلت و بروز حبس بول، دارو با نظر پزشک و با احتیاط مصرف شود. مصرف بیش از دو ماه این دارو ایجاد ضعف و سردی در کلیه‌ها می‌کند.