مدرّ نقرسی

پایین آورندۀ اوره و اسید اوریک؛ نافع در نقرس؛ رافع کم‌کاری کلیه ها

پودر مدرّ نقرسی/pudr-e moderr-e neqresi/ 


خواص دارو: پایین آورندۀ اوره و اسید اوریک؛ نافع در نقرس؛ رافع کم‌کاری کلیه ها.

اجزای دارو: ناخنک، عنّاب، لیمو عمانی، تخم کرفس،گیلاس؛ زرشک آبی.

زمان، مقدار، و روش مصرف: روزها نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب‌ها پیش از خواب، یک کیسه از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس آن را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.

ملاحظات مصرف: در بیماران دیابتی و زنان باردار با احتیاط مصرف شود. بهتر است این پودر همراه شربت بزوری استفاده شود.

 

  • نام:مدرّ نقرسی
  • خواص دارو: پایین آورندۀ اوره و اسید اوریک؛ نافع در نقرس؛ رافع کم‌کاری کلیه ها.
  • اجزای دارو: ناخنک، عنّاب، لیمو عمانی، تخم کرفس،گیلاس؛ زرشک آبی.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: روزها نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب‌ها پیش از خواب، یک کیسه از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس آن را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.
  • ملاحظات مصرف: در بیماران دیابتی و زنان باردار با احتیاط مصرف شود. بهتر است این پودر همراه شربت بزوری استفاده شود.