مدرّ نقرسی

دافع فضولات متبلور باقی‌مانده از هضم سوم کلیه و کبد (اوره و اسید اوریک)، مفید برای بیماری نقرس، رافع کم‌کاری کلیه‌ها

پودر مدرّ نقرسی/pudr-e moderr-e neqresi/ 

 

شکل دارویی: جوشانده

موارد مصرف: دافع فضولات متبلور باقی‌مانده از هضم سوم کلیه و کبد (اوره و اسید اوریک)، مفید برای بیماری نقرس، رافع کم‌کاری کلیه‌ها

توضیحات:

ناخنک: محلل و منضج و قابض و مجفف است اما قبض آن كمتر از تحليل آن بوده و لهذا منضج و ملطف و مقوى اعضاست‏. آشاميدن آب طبيخ برگ و شاخه‌هاى آن جهت ادرار بول و طمث‏ مفید است.

عناب: منضج اخلاط غليظ و ملين صدر و احشا و مسهل اخلاط رقيق و رافع خشونت سينه و حلق و صوت عارض از حرارت و سرفه و ربو و وجع صدر و صاف كننده خون و مولد خون صالح و مسكن التهاب و تشنگى و حدّت خون و گرمي و وجع جگر و كلیه و مثانه و امراض مقعد و لزع امعا و معده و فساد مزاج جگر و مولد خلط محمود و اندك لزج و ملين احشا و مسكن التهاب معده بوده و جهت امراض كبد و كلیه و مثانه نافع است.‏

کرفس: مفتح و محلل است. آشاميدن آن جهت برودت احشا و محلل رياح و نفخ و تفتيح سده جگر و طحال و ادرار بول و حيض و تنقيه كلیه و مثانه و گداختن سنگ مثانه و رفع لرز حُمّى بلغمى و وجع ورك و عرق النسا و نقرس و اوجاع ظهر و اكثر امراض بارد بلغمي مفيد است.

دم گیلاس: مصرف دم‏كرده آن حجم ادرار را زياد مى‏نمايد در حالى كه مواد اسيدى آن را كم مى‏كند.

زرشک آبی: دارای قوت قابضه و ترياقيه‏ است. قاطع صفرا و مسكن تشنگي و حرارت معده و جگر و غليان خون و سيلان آن و مقوى دل و جگر و معده حار و مانع ريختن مواد به اعضا و جهت‏ بواسير و سيلان رحم مزمن به‌تنهائي‏ مفید است.

لیموعمانی: خنك‏كننده، اشتهاآور، ضدعفونى‏كننده، مقوى معده، مؤثر براى رفع عوارض كمى ويتامين ‏سی و قطع قى‏ صفراوى است. این مفرده در ترکیب داروهای مورد استفاده در درمان فشارخون بالا، چربی و اسید اوریک بالا گنجانده می‌شود.

اجزاء فراورده: ناخنک، عناب، کرفس، دم گیلاس، زرشک آبی، لیموعمانی

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: مدرّ بول،‌ مفتح،‌ مجفف، قابض، مسكن التهاب

مزاج کلی دارو: معتدل

منع مصرف: مشورت با پزشک قبل از مصرف دارو به ویژه در موارد وجود خون در ادرار یا احتباس حاد ادرار یا احتباس ادرار ناشی از کاهش عملکرد قلب یا کلیه و هیدرونفروز حالب‌ها ضروری است.

عوارض جانبی: می‌تواند در بعضی افراد باعث بروز نفخ و دل درد شود که در این صورت بهتر است دارو را از مقدار کم شروع کنند و به تدریج دوز دارو را بالا ببرند تا بدن به آن عادت کند. ممکن است به دلیل دفع ادرار باعث افت فشارخون شود که در این صورت همراه با مقداری عسل میل شود.

یبوست می‌تواند از عوارض دارو باشد.

دستور مصرف: براي هر بار مصرف (روزها نيم‌ساعت پيش از صبحانه، و شب‌ها پيش از خواب)، يك قاشق غذاخوري (یا یک کیسه) از پودر را در يك‌ونيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقي بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.

تداخلات دارویی: افراد مصرف کننده داروهای کاهنده فشارخون، پودر مدر نقرسی را با فاصله از داروهای شیمیایی مصرف کنند.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در بارداری و شیردهی ممنوع است.

نکات قابل توصیه: مصرف بيش از 3 ماه این دارو تنها به دستور پزشک، مجاز است.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، جلد 1، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. عقیلی خراسانی، خلاصه الحکمه، جلد2، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385
  4. مصطفى نورانى. دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى. قم: فخر دين، 1388.

 

 

 

 

 

  • نام:مدرّ نقرسی
  • خواص دارو: پایین آورندۀ اوره و اسید اوریک؛ نافع در نقرس؛ رافع کم‌کاری کلیه ها.
  • اجزای دارو: ناخنک، عنّاب، لیمو عمانی، تخم کرفس،گیلاس؛ زرشک آبی.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: روزها نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب‌ها پیش از خواب، یک کیسه از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس آن را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.
  • ملاحظات مصرف: در بیماران دیابتی و زنان باردار با احتیاط مصرف شود. بهتر است این پودر همراه شربت بزوری استفاده شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید