ماسک

نافع در شب‌ادراری کودکان و سلس البول بزرگسالان؛ رافع زودانزالی، استرخای مثانه و مجاری ادراری.

کپسول ماسک البول /kapsul-e māsekolbowl/

خواص دارو: نافع در شب‌ادراری کودکان و سلس البول بزرگسالان؛ رافع زودانزالی، استرخای مثانه و مجاری ادراری.

اجزای دارو: زیرۀ سیاه، کندر، حبّ الآس (مکد. یک واحد).

زمان، مقدار، و روش مصرف: پیش از صبحانه، دو کپسول.

ملاحظات مصرف: درصورت ایجاد یبوست، از معجون گلقند استفاده شود. در افرادی که دچار تنگی مجاری صفراوی و پروستاتیت هستند با احتیاط تجویز شود.

 

  • نام:ماسک
  • خواص دارو: نافع در شب‌ادراری کودکان و سلس البول بزرگسالان؛ رافع زودانزالی، استرخای مثانه و مجاری ادراری.
  • اجزای دارو: زیرۀ سیاه، کندر، حبّ الآس (مکد. یک واحد).
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: پیش از صبحانه، دو کپسول.
  • ملاحظات مصرف: درصورت ایجاد یبوست، از معجون گلقند استفاده شود. در افرادی که دچار تنگی مجاری صفراوی و پروستاتیت هستند با احتیاط تجویز شود.