لبوب مرکب (نیروزا)

افزایندۀ تعداد اسپرم؛ایجاد نعوظ؛ رفع ناتوانی جنسی

لبوب مرکّب/lobub-e morakkab/ 

شکل دارویی: معجون

موارد مصرف: افزایش دهنده تعداد و رافع نقص موجود در شکل اسپرم، ایجاد نعوظ، افزایش میل جنسی، تقویت حرکت اسپرم

توضیحات: این معجون از ترکیب لبوب صغیر به همراه وِرِل و تخم انجره به دست آمده است. لبوب صغیر باعث افزایش منی، تقویت کلیه و آلت تناسلی، و ایجاد نعوظ می‌شود. در ترکیب لبوب مرکب، انجره منجر به اصلاح شکل اسپرم، و ورل باعث تقویت قوای جنسی و نعوظ و افزایش تعداد اسپرم می‌شود. تقویت کلیه نیز از خواص مهم این معجون است. براساس کتب طبی، وِرِل دارای طبع گرم و خشک و قادر به تقویت باه، تحریک، نعوظ و تولید اسپرم است. همچنین، گزنه که در کتب طبی، اَنْجُرَه نامیده می‌شود برای درمان بیماری‌های کلیه و تقویت قوه باه مفید و مؤثر است. لبوب مرکب به علت تبدیل ماده به منی و دفع مکرر آن می‌تواند موجب لاغری و از بین رفتن چربی بدن شود. در واقع، بلغم و چربی به ماده منی تبدیل می‌شود. بعد از مصرف 45 روز لبوب مرکب،‌ تولید اسپرم شروع می‌شود هرچند تولید و اصلاح یک ماده حداقل به سه ماه وقت نیاز دارد.

اجزاء فراورده: مغز پسته، مغز فندق، مغز چلغوزه، مغز نارگيل، مغز بادام، كنجد مقشّر، شکر فانیذ، جوزبوا، حب‌الرشاد، دارفلفل، اسپست، زنجبيل، كبابه چينى، كندر، بهمن سرخ، بهمن سفید، قدومه سرخ، قدومه سفید، ورل، تخم انجره، عسل کف گرفته.

آثار دارو از دید طب سنتی: مقوی اعضای رئیسه و معده و کلیه و هاضمه، مفتح، مرطب، مفرح، محلل ریاح، مبهی، ایجاد کننده نعوظ و ادرار منی، مفید برای امراض بارد عصب، ملطف اخلاط لزج، محلل اورام صلب (سخت)

مزاج کلی دارو: گرم در آخر درجه دوم و خشك در آخر درجه اول است.

منع مصرف: افراد دچار مانیا، یا دارای فعالیت بیش از حد جنسی. در مبتلایان به دیابت به دلیل وجود عسل در ترکیب دارو با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: مصرف اين دارو مي‌تواند وزن افراد چاق بلغمي‌مزاج را كاهش دهد.

تداخلات دارویی: جذب دارو در حالت ناشتا بیشتر است. مصرف ترشی‌ها، ماست و دوغ می‌تواند اثر دارو را کاهش دهد.

دستور مصرف: نيم‌ساعت قبل از صبحانه و شب موقع خواب، يك قاشق مرباخوري از دارو با يك استكان شير داغ ميل شود.

نکات قابل توصیه: در صورتي كه مصرف شير ايجاد اشكال كند، با آب گرم ميل كنند. نتیجه مصرف اين دارو پس از 3 ماه مشخص می‌شود. در افراد گرم مزاج بهتر است همراه با عرق کاسنی یا آب انار میخوش میل شود.

منابع:

 1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
 2. عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007
 3. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005

 

 

Loboob-e-morakab

Drug form: electuary

Indications: Effective in increasing sperm count and improving sperm morphology and motility; getting an erection; augmenting sexual desire  

Comments: This electuary is made from a combination of loboob-e-saghir electuary, sandfish skink, and Urtica dioica seed. Consumption of loboob-e-saghir leads to an increase in semen, strengthening of kidney and male genital organs, and getting an erection. Urtica dioica seed modifies sperm morphology and sandfish skink reinforces sex drive and erection and increases sperm count. One of the most important properties of loboob-e-morakab is strengthening the kidneys. According to the traditional medicine textbooks, sandfish skink has a warm and dry temperament and boosts sexual desire, stimulates the erection, and leads to sperm production. Moreover, Urtica dioica is effective in treating kidney disorders, and reinforcing libido. Loboob-e-morakab can lead to elimination of excessive body fat and weight loss due to frequent production and disposal of semen. In fact, phlegm and fat convert into semen. Sperm production starts 45 days after initiating the medication; however, production and modification of semen takes a minimum of 3 months.  

Composition: Pistacia vera, Corylus avelana, Pinus gerardiana, Cocos nucifera, Prunus amygdalus, Sesamum indicum, Sugar, Myristica fragrans, Lipidium sativum, Piper longum, Medicago sativa, Inula helenium, Piper cubeba, Boswellia carterii, Statice limonium, Centaurea behen, Sisymbrium officinale, sandfish skink, Urtica dioica, Honey

Traditional mechanisms of action: reinforcing principle organs (heart, brain, liver), stomach, kidney, and digestion; unclogging, moistening, refreshing, and aphrodisiac activity; dissolving of gases (and flatus) and indurated swelling and thinning down viscid humors; inducing erection and disposal of semen; useful for treating nervous disorders with cold origin

Drug temperament: Hot in the second grade and dry in the first grade

Contraindications: patients with mania or excessive sexual activity. The drug should be prescribed cautiously in patients with diabetes because of honey in this combination.

Side effects: This drug can lead to weight loss in obese patients with phlegmatic temperament.

Interactions: The drug is better absorbed in fasting. Simultaneous consumption of pickles and yogurt decreases the effect of the drug.  

Administration and dosage: One dessertspoon of electuary taken orally with a cup of boiling milk half an hour before breakfast and at bedtime

Recommendations: The drug should be taken with a cup of boiling water if milk cannot be tolerated. Therapeutic effects of this drug become apparent after 3 months of drug consumption. It’s better for patients with hot temperament to take the drug with Cichorium intybus distilled water or sour-sweet pomegranate juice.

References:

 1. Aqili-Khurasani. Makhzan-al-Adviyah Tehran: Bavardaran publication; 2001.
 2. Aqili-Khurasani. Gharabadin kabir. Tehran: The Institute for Medical History-Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences; 2007.
 3. Ibn-e-sina. Al-Qanoon fi al-Tibb. shamsedine E, editor. Beirut, Lebanon: Alaalami Beirut library Press; 2005.

 

 • نام:لبوب مرکب (نیروزا)
 • خواص دارو: افزایندۀ تعداد اسپرم؛ منعظ؛ رفع ناتوانی جنسی.
 • اجزای دارو: مغز پسته، مغز فندق، مغز چلغوزه، مغز نارگيل، مغز بادام، كنجد مقشّر، شکر فانیذ، جوزبوا، حب‌الرشاد، دارفلفل، اسپست، زنجبيل، كبابه چينى، كندر، بهمن سرخ، بهمن سفید، قدومه سرخ، قدومه سفید، ورل، تخم انجره، عسل کف گرفته.
 • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت قبل از صبحانه و شب موقع خواب، یک قاشق مرباخوری از دارو با یک استکان شیر داغ.
 • ملاحظات مصرف: در صورتی که مصرف شیر ایجاد اشکال کند، با آب گرم میل شود. این دارو اغلب پس از سه ماه مصرف نتیجه می‌دهد. مصرف این دارو می‌تواند موجب کاهش وزن افراد چاق بلغمی‌مزاج شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید