لبوب صغیر

مولد منی؛ منعظ؛ رافع سستی آلت تناسلی؛ مقوّی کلیه

لبوب صغیر/lobub-e saqir/ 

خواص دارو: مولد منی؛ منعظ؛ رافع سستی آلت تناسلی؛ مقوّی کلیه

اجزای دارو: مغز پسته، مغز فندق، مغز چلغوزه، مغز نارگیل؛ مغز بادام شیرین، کنجد مقشّر، شکر فانیذ؛ جوز بوا، حبّ الرشاد، اسپست؛ دارفلفل، زنجبیل، کبابۀ چینی، کندر؛ بهمن سرخ، بهمن سفید، تودری سرخ، تودری (قدومه) سفید؛ عسل کف‌گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت قبل از صبحانه و شب موقع خواب، یک قاشق مرباخوری از دارو با یک استکان شیر داغ.

ملاحظات مصرف: در صورتی که مصرف شیر مشکل ایجاد کند، با آب گرم خورده شود.

 

  • نام:لبوب صغیر
  • خواص دارو: مولد منی؛ منعظ؛ رافع سستی آلت تناسلی؛ مقوّی کلیه
  • اجزای دارو: مغز پسته، مغز فندق، مغز چلغوزه، مغز نارگیل؛ مغز بادام شیرین، کنجد مقشّر، شکر فانیذ؛ جوز بوا، حبّ الرشاد، اسپست؛ دارفلفل، زنجبیل، کبابۀ چینی، کندر؛ بهمن سرخ، بهمن سفید، تودری سرخ، تودری (قدومه) سفید؛ عسل کف‌گرفته.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت قبل از صبحانه و شب موقع خواب، یک قاشق مرباخوری از دارو با یک استکان شیر داغ.
  • ملاحظات مصرف: در صورتی که مصرف شیر مشکل ایجاد کند، با آب گرم خورده شود.