قانصه

معده و دستگاه گوارش را تقویت می کند و از لینت مزاج ناشی از ضعف معده جلو گیری می کند.

معجون قانصه/ma’jun-e  qānese/ 


خواص دارو: معده و دستگاه گوارش را تقویت می کند و از لینت مزاج ناشی از ضعف معده جلو گیری می کند.

پوست قانصه، چه به صورت مفرد و چه به صورت ترکیبی، در درمان سه بیماری کاربرد دارد: ذرب دماغی، رفع تحجّر مواد در بدن (خصوصاً سنگ کلیه)، و رفع ضعف معده. همچنین، در تولید خون صالح نیز مؤثر است.


اجزای دارو: پوست سنگدان مرغ، پودینه، پوست بالنگ، هلیله زرد، گل سرخ، بهمن سرخ، بهمن سفید، صندل سفید، تخم گشنیز، آویشن، تخم مورد، عسل کف گرفته

زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق مربا خوری (پنج گرم) صبح ناشتا و یک قاشق مربا خوری شب هنگام خواب همراه آب میل شود.

 

  • نام:قانصه
  • خواص دارو: معده و دستگاه گوارش را تقویت می کند و از لینت مزاج ناشی از ضعف معده جلو گیری می کند.
  • اجزای دارو: پوست سنگدان مرغ، پودینه، پوست بالنگ، هلیله زرد، گل سرخ، بهمن سرخ، بهمن سفید، صندل سفید، تخم گشنیز، آویشن، تخم مورد، عسل کف گرفته
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق مربا خوری (پنج گرم) صبح ناشتا و یک قاشق مربا خوری شب هنگام خواب همراه آب میل شود.