فودنج

مدر حیض، ادرار و عرق؛ رفع سکسکه و حالت تهوع

کپسول فودنج /kapsul-e fudanaj/

خواص دارو: مدرّ حیض، بول، عرق؛ رافع سکسکه، تهوّع.

اجزای دارو: فودنج، کتیرا.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، یک تا دو کپسول.

ملاحظات مصرف: پنج روز قبل از عادت و در زمان عادت دارو قطع شود. در صورتی که تا ده روز بعد از قطع دارو عادت ظاهر نشد، دوباره شروع کنند. این دارو مسقط جنین است. در بارداری و شیردهی و افرادی که دچار خونریزی هستند، تجویز نشود.

 

 

  • نام:فودنج
  • خواص دارو: مدر حیض، ادرار و عرق؛ رفع سکسکه و حالت تهوع
  • اجزا: فودنج، کتیرا
  • زمان و مقدار مصرف:هر 8 ساعت، یک الی دو عدد کپسول با آب میل شود.
  • ملاحظات مصرف: 5 روز قبل از عادت و در زمان عادت دارو قطع شود. در صورتي كه تا 10 روز بعد از قطع دارو، عادت نشدند دوباره شروع كنند. اين دارو مسقط جنین است. مصرف این دارو در افراد باردار و شیرده و افرادی که دچار خون‌ریزی هستند، ممنوع است.