فودنج

مدر حیض، ادرار و عرق؛ رفع سکسکه و حالت تهوع

کپسول فودنج /kapsul-e fudanaj/

 

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: مدر حیض، ادرار و عرق؛ رفع سکسکه و حالت تهوع

توضیحات:

پونه: به‌غايت ملطف است. جهت تنقيه فضول سينه و معده و سوزش آن و فواق و غثيان و تحليل رياح و استسقا و يرقان و اخراج مشيمه و ادرار عرق و بول و حيض و اسهال سودا مفید است. مضر امعاست و مصلح آن كتيراست.

کتیرا: مغرى و با تجفيف كمي و شكننده حدت ادويه حاده و مغلظ خون و مواد رقيق و ملين صلابات و مسكن لذع و حدت اخلاط و ادويه حاد مشروب از امعا و مقوى فعل آن‌هاست به‌سبب غرويت و تليين و ازلاقى كه دارد.

اجزاء فراورده: پونه، کتیرا

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: ملطف، محلل ریاح، مدر

مزاج کلی دارو: گرم و خشك

منع مصرف: افرادی که دچار افراط حیض هستند، همچنین افرادی که در نقاط مختلف بدن دچار خونریزی هستند.

عوارض جانبی: در بعضی افراد ممکن است باعث تهوع یا احساس سنگینی معده شود.

دستور مصرف: هر 8 ساعت 1 تا 2 کپسول میل شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: در زمانی که دارو برای برقراری حیض مورد استفاده قرار می‌گیرد باید پس از شروع حیض قطع شود و در صورت صلاحدید پزشک معالج دوباره بعد از اتمام دوره حیض شروع شود. در مقالات ثابت شده که پونه می‌تواند از یائسگی زودرس جلوگیری کند یا باعث کاهش سطح خونی فاکتور هورمونی عامل یائسگی شود.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008
  5. Roshanak Mokaberinejad, Elham Akhtari, Mojgan Tansaz, Soodabeh Bioos, Mohammad Kamalinejad, Nafiseh Zafarghandi, Ali Ghobadi, Farnaz Sohrabvand, Ali Akhbari. Effect of Mentha longifolia on FSH Serum Level in Premature Ovarian Failure. Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 2014, 4, 356-360.

 

 

  • نام:فودنج
  • خواص دارو: مدر حیض، ادرار و عرق؛ رفع سکسکه و حالت تهوع
  • اجزا: فودنج، کتیرا
  • زمان و مقدار مصرف:هر 8 ساعت، یک الی دو عدد کپسول با آب میل شود.
  • ملاحظات مصرف: 5 روز قبل از عادت و در زمان عادت دارو قطع شود. در صورتي كه تا 10 روز بعد از قطع دارو، عادت نشدند دوباره شروع كنند. اين دارو مسقط جنین است. مصرف این دارو در افراد باردار و شیرده و افرادی که دچار خون‌ریزی هستند، ممنوع است.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید