غاریقون

ملطف و محلل اخلاط ریاح غلیظه؛ مطلح فساد اخلاط و حمیات بلغمیه (مانند گر گرفتکی یائسگی)
کپسول غاریقون /Gharighon/
 
 
شکل دارویی: کپسول
 
موارد مصرف: ملطف و محلل اخلاط و ریاح غلیظ؛ مصلح اخلاط فاسد و تب‌های بلغمی (مانند گرگرفتگی یائسگی)
 
توضیحات: این گیاه که مسهل بلغم و سودا و صفراى مخلوط با هم است با تلطیف اخلاط غليظ و تقطیع مواد لزج غليظ باعث تحلیل نفخ و رياح غليظ شده و قولنج از هر نوعی را از بین می‌برد و سده‌ها به ویژه سده احشا و کبد و کلیه را باز می‌کند و مواد را از اقاصي و اعماق بدن جذب می‌کند. غاریقون، مدر بول و حیض و رافع وهن عضلات است. این گیاه یکی از معدود مفرداتی است که به عنوان مصلح فساد اخلاط فاسد معرفی شده و درنتیجه در تب‌های بلغمی (از جمله گرگرفتگی زنان یائسه) کاربرد دارد.
غاریقون به دلیل این ویژگی‌ها صداع بارد و بلغمي مزمن و كهنه و شقيقه و بخارات را برطرف می‌کند و براى وجع معده و جشاء حامض و ايستادن طعام بر سر معده مفید است.
خوردن غاریقون برای درمان درد کبد و ربو و عسرالبول و درد کلیه و درد رحم منجر به اختناق و یرقان و فساد لون مفید است. اگر قبل از دوره تب خورده شود لرز را برطرف می‌کند. به‌طور کلی برای تمام دردهای بدن مفید است. 
اگر غاریقون با سکنجبین خورده شود برای عرق‌النسا و درد مفاصل و سینه مفید است. 
همچنین، رازی در الحاوی چنین گفته است که در کتاب یرقان حنین آمده که غاریقون، فضولات را از عصب و به‌خصوص دماغ خارج می‌کند. 
 
اجزاء فراورده: غاریقون
 
نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: مسهل بلغم و سودا و صفراى مخلوط با هم و ملطف، مقطع، محلل نفخ و رياح غليظ، مفتح، مدر، قابض، مسخن، به‌غايت مقوى عصب و دل و دماغ و مفرح بالعرض
 
مزاج کلی دارو: گرم و خشك 
 
منع مصرف: در خونریزی شدید ممنوع است.
 
عوارض جانبی: مصرف درازمدت آن باعث از بین رفتن عرق بدن می‌شود و بدین جهت می‌تواند موجب خشکی پوست شود و در افراد مبتلا به خشکی پوست ممکن است باعث خارش شود. 
 
دستور مصرف: هر 8 تا 12 ساعت 1 تا 2 کپسول میل شود.
 
تداخلات دارویی: گزارشی موجود نیست.
 
مصرف در حاملگی و شیردهی: در حاملگی مصرف نشود. در شیردهی طبق دستور پزشک مصرف شود.
 
نکات قابل توصیه: غاریقون، مسهل (روان کننده) مواد در عروق است و رطوبات لزج را خشک می‌کند و باز کننده چسبندگی لوله‌های رحمی است. در مورد گرگرفتگی زنان یائسه و سندرم پلی کیستیک تخمدان تأثیر بسزایی دارد. همچنین در دردهای قاعدگی و به‌طور کلی دردهای جهازهاضمه ناشی از ریاح غلیظ و دردهای مشارکت معدی و قولنج صفراوی ناشی از اسلاژ کیسه صفرا مؤثر است.  
 
منابع:
1- عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
2- ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
3- رازى، محمد بن زكريا، الحاوي في الطب، 23جلد، دار احياء التراث العربي - بيروت، چاپ: اول، 1422 ه.ق.
 
 
 
 
  • نام:غاریقون
  • خواص دارو: ملطف و محلل اخلاط ریاح غلیظه؛ مطلح فساد اخلاط و حمیات بلغمیه (مانند گر گرفتکی یائسگی)
  • اجزای دارو: غاریقون
  • زمان و مقدار مصرف: هر 12 ساعت یک یا 2 کپسول
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید