طراغیون

حابس سیلان حیض و سایر خون ریزیها؛ رافع عفونت رحمی

کپسول طراغیون / kapsol-e taraghion/

 

خواص دارو: حابس سیلان حیض و سایر خون ریزیها؛ رافع عفونت رحمی

اجزای دارو: شاخه و میوه گیاه طراغیون

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 ساعت یک تا دو عدد کپسول 500 میلی گرمی میل شود.

  • نام:طراغیون
  • خواص دارو: حابس سیلان حیض و سایر خون ریزیها؛ رافع عفونت رحمی
  • اجزای دارو: شاخه و میوه گیاه طراغیون
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 ساعت یک تا دو عدد کپسول 500 میلی گرمی میل شود.