ضماد کمر

نافع در کمر دردهای عضوی (نه مشارکی)؛ محلّل رطوبات کمر؛ نافع در گرفتگی اعضا

ضماد کمر/zomād-e kamar/ 


خواص دارو: نافع در کمر دردهای عضوی (نه مشارکی)؛ محلّل رطوبات کمر؛ نافع در گرفتگی اعضا.

اجزای دارو: وشاء، مرمکی، کرفس، زیره سیاه

زمان، مقدار، و روش مصرف: پنجاه گرم از پودر را با گلاب مخلوط کرده به آرامی حرارت دهند تا حالت خمیری پیدا کند. خمیر حاصل را روی پارچه‌ای پهن کرده روی کمر ببندند و بعد از 24 ساعت باز کنند.

ملاحظات مصرف: بیمار در موارد نادر، دچار کهیر یا خارش می‌شود. در این صورت، موضع باید با سرکه و گلاب شسته شود.

 

  • نام:ضماد کمر
  • خواص دارو: نافع در کمر دردهای عضوی (نه مشارکی)؛ محلّل رطوبات کمر؛ نافع در گرفتگی اعضا.
  • اجزای دارو: وشاء، مرمکی، کرفس، زیره سیاه
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: پنجاه گرم از پودر را با گلاب مخلوط کرده به آرامی حرارت دهند تا حالت خمیری پیدا کند. خمیر حاصل را روی پارچه‌ای پهن کرده روی کمر ببندند و بعد از 24 ساعت باز کنند.
  • ملاحظات مصرف: بیمار در موارد نادر، دچار کهیر یا خارش می‌شود. در این صورت، موضع باید با سرکه و گلاب شسته شود.