ضماد کمر

نافع در کمر دردهای عضوی (نه مشارکی)؛ محلّل رطوبات کمر؛ نافع در گرفتگی اعضا

ضماد کمر/zomād-e kamar/ 

 

شکل دارویی: ضماد

موارد مصرف: نافع در كمردردهاي عضوي؛ محلّل رطوبات كمر؛ نافع در گرفتگي اعضا.

توضیحات: ضماد، نوعی داروی سنتی با قوام غلیظ و نرم است که بر عضو مالیده شده یا بسته می‌شود.

مُرّمکّی: جالي و مجفف و قابض بي‌لذع و مفتح و منضج و محلل رياح و اورام بارد بلغمي و حافظ و مانع تعفن اخلاط است.‏ ضماد و طلاى آن منقي و مدمل قروح متعفنه و روياننده گوشت صالح بر استخوان و مجفف قروح و جروح و مانع تعفن آن‌هاست. ضماد كردن آن جهت اوجاع مفاصل و عرق‌النسا و نقرس و ضماد آن با آب گشنيز و يا آب كرفس تازه و با زيت و سركه جهت شدخ عضل و تحليل ورم و تسكين درد آن و به‌تنهائي و يا با ادويه مناسب جهت كسر عظام مؤثر است.

زیره سیاه: مسخن و ملطف و مقطع و محلل و مجفف و قابض‏ است. طبيخ آن محلّل نفخ و ضماد آن با روغن زيتون جهت ورم سپرز و با آرد باقلا جهت ساير اورام، نافع است.

کرفس: مفتح و محلل ‏است.

وَشاء (اُشَق): محلل و مجفف قوى، ملين و جالي و جاذب از عمق بدن و اندك لذاع‏ است و ضماد و طلاى آن جهت تليين صلابت مفاصل و جهت خنازير و تحليل صلابات و با عسل و زفت جهت تحليل تحجر مفاصل مفید است.

این ترکیب در کمردردهای ناشی از بیرون زدگی دیسک و تحریک عصب سیاتیک می‌تواند مؤثر باشد زیرا با قدرت تحلیل و تسخین، رطوبات زاید تجمع یافته در این ناحیه را به تحلیل می‌برد در نتیجه تورم دیسک کمتر شده و فشار از روی عصب برداشته می‌شود. همچنین با تسخین و تحلیل، ریاح عامل ایجاد درد و گرفتگی عضلانی را از بین می‌برد.

اجزاء فراورده: وشاء، مرّ مكي، كرفس، زيرة سياه 

آثار دارو از دید طب سنتی: مجفف، قابض، مفتح، محلل ریاح و اورام، مسخن، مسکن درد

مزاج کلی دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در زخم باز، و سابقه حساسیت پوستی شدید با کرم‌ها و روغن‌های موضعی استفاده نشود. به چشم و اطراف دهان مالیده نشود.

افراد مبتلا به آلرژی پوستی بهتر است پیش از استفاده از ضماد در سطح وسیع، احتیاط کرده و ابتدا آن را تست کنند.

عوارض جانبی: در موارد نادر ممکن است باعث ایجاد حساسیت و بثورات پوستی شود. در اين صورت، موضع بايد با سركه و گلاب (یک واحد سرکه و سه واحد گلاب) شسته شود.

دستور مصرف: 50 گرم از پودر را با گلاب مخلوط كرده ملايم حرارت دهند تا حالت خميري پيدا كند. خمير حاصل را روي پارچه‌اي پهن كرده روي كمر ببندند. بعد از 24 ساعت آن را باز كنند.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است. در افراد تحت درمان با داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی احتیاط شود.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در حاملگی مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: این دارو فقط برای مصارف خارجی است.

منابع:

1-         عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001

2-         ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005

3-         عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007

5-         PDR 2008

 

 

  • نام:ضماد کمر
  • خواص دارو: نافع در کمر دردهای عضوی (نه مشارکی)؛ محلّل رطوبات کمر؛ نافع در گرفتگی اعضا.
  • اجزای دارو: وشاء، مرمکی، کرفس، زیره سیاه
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: پنجاه گرم از پودر را با گلاب مخلوط کرده به آرامی حرارت دهند تا حالت خمیری پیدا کند. خمیر حاصل را روی پارچه‌ای پهن کرده روی کمر ببندند و بعد از 24 ساعت باز کنند.
  • ملاحظات مصرف: بیمار در موارد نادر، دچار کهیر یا خارش می‌شود. در این صورت، موضع باید با سرکه و گلاب شسته شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید