ضد لک سفید

لایه برداری از پوست؛ نافع برای لکه های ناشی از اختلالات کبدی

پماد ضدّ لک سفید/pomād-e zedd-e lak-e sefid/ 


خواص دارو: لایه برداری از پوست؛ نافع برای لکه های ناشی از اختلالات کبدی

اجزای دارو: بورۀ ارمنی، عرق بهارنارنج؛ اسرین

زمان، مقدار، و روش مصرف: شب یک لایه به موضع مورد نظر مالیده و صبح شسته شود.
 

ملاحضات مصرف: پیش از مصرف دارو، اندکی از آن را بر پشت لالۀ گوش مالیده حداقل 12 ساعت صبر کنند و اگر عارضه‌ای مشاهده نشد، پماد را به صورت بمالند. برای تأثیر بهتر، لازم است استعمال پماد با خوردن کپسول کبد و مصرف یک شب در میان پماد ضدلک خاکستری همراه باشد.

 

  • نام:ضد لک سفید
  • خواص دارو: لایه برداری از پوست؛ نافع برای لکه های ناشی از اختلالات کبدی
  • اجزای دارو: بورۀ ارمنی، عرق بهارنارنج؛ اسرین
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: شب یک لایه به موضع مورد نظر مالیده و صبح شسته شود.
  • ملاحضات مصرف: پیش از مصرف دارو، اندکی از آن را بر پشت لالۀ گوش مالیده حداقل 12 ساعت صبر کنند و اگر عارضه‌ای مشاهده نشد، پماد را به صورت بمالند. برای تأثیر بهتر، لازم است استعمال پماد با خوردن کپسول کبد و مصرف یک شب در میان پماد ضدلک خاکستری همراه باشد.