ضد لک خاکستری

رافع کلف، بهق، برص، جرب، اسکار پوستی، برش، خیلان؛ دافع شپش.

پماد ضدّ لک خاکستری /pomād-e zedd-e lak-e xākestari/


این دارو برگزیدۀ شیخ الرئیس است.

خواص دارو: رافع کلف، بهق، برص، جرب، اسکار پوستی، برش، خیلان؛ دافع شپش.

اجزای دارو: زیبق؛ مغز تخم خربزه؛ مغز بادام تلخ.

زمان، مقدار، و روش مصرف: شب یک لایه به موضع مورد نظر مالیده و صبح شسه شود.

ملاحظات مصرف: از مالیدن دارو به چشم، زخم‌های باز، و پوست اطفال خودداری شود. در افرادی که دچار نزله از سر هستند می‌تواند حساسیت ایجاد کند.
پیش از مصرف دارو، اندکی از آن را بر پشت لالۀ گوش مالیده حداقل 12 ساعت صبر کنند و اگر عارضه‌ای مشاهده نشد، پماد را به صورت بمالند. برای تأثیر بهتر، لازم است استفاده از پماد با مصرف کپسول کبد و ضد لک سفید همراه باشد.
زیبق اصلاح شده از راه پوست جذب نمی‌شود، اما در فلزاتی مانند طلا ایجاد خوردگی می‌کند. در نتیجه، لازم است خانم‌ها قبل از مصرف، زیورآلات را از خود دور کنند.

 

  • نام:ضد لک خاکستری
  • خواص دارو: رافع کلف، بهق، برص، جرب، اسکار پوستی، برش، خیلان؛ دافع شپش.
  • اجزای دارو: زیبق؛ مغز تخم خربزه؛ مغز بادام تلخ.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: شب یک لایه به موضع مورد نظر مالیده و صبح شسه شود.
  • ملاحظات مصرف: از مالیدن دارو به چشم، زخم‌های باز، و پوست اطفال خودداری شود. در افرادی که دچار نزله از سر هستند می‌تواند حساسیت ایجاد کند. پیش از مصرف دارو، اندکی از آن را بر پشت لالۀ گوش مالیده حداقل 12 ساعت صبر کنند و اگر عارضه‌ای مشاهده نشد، پماد را به صورت بمالند. برای تأثیر بهتر، لازم است استفاده از پماد با مصرف کپسول کبد و ضد لک سفید همراه باشد.