ضد خارش

​نافع برای خارش، کهیر وبیماری های پوستی

پماد ضد خارش/pomād-e zed-e kharesh/


خواص دارو: نافع برای خارش، کهیر وبیماری های پوستی

اجزای دارو: حنا، شاه‌تره، سنا، سرکۀ

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 ساعت یک لایه نازک از پماد بدون ماساژ روی محل مالیده شود ( پیش از مصرف دارو موضع باید شستوه شود.
 

 

  • نام:ضد خارش
  • خواص دارو: نافع برای خارش، کهیر وبیماری های پوستی
  • اجزای دارو: حنا، شاه‌تره، سنا، سرکۀ
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 ساعت یک لایه نازک از پماد بدون ماساژ روی محل مالیده شود ( پیش از مصرف دارو موضع باید شستوه شود.