ضد جوش

برطف کننده جوش، آکنه و بثورات پوستی

پماد ضد جوش/pomād-e zed-e josh/ 


خواص دارو: برطف کننده جوش، آکنه و بثورات پوستی

اجزای دارو: کف دریا، سفیداب قلع، کرم پایه، آبلیمو.

زمان، مقدار، و روش مصرف: قبل از استعمال، محل مورد نظر با آب و صابون شسته شود. سپس یک لای نازک بدون ماساژ روی محل مورد نظر مالیده شود.

ملاحظات مصرف: ممکن است در سه شب نخست استفاده از پماد، جوش‌ها سرباز کرده یا تعداد آن‌ها زیاد شود، اما بعد از شب سوم باید از حجم و تعداد جوش‌ها کم شود.

 

  • نام:ضد جوش
  • خواص دارو: برطف کننده جوش، آکنه و بثورات پوستی
  • اجزای دارو: کف دریا، سفیداب قلع، کرم پایه، آبلیمو.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: قبل از استعمال، محل مورد نظر با آب و صابون شسته شود. سپس یک لای نازک بدون ماساژ روی محل مورد نظر مالیده شود.
  • ملاحظات مصرف: ممکن است در سه شب نخست استفاده از پماد، جوش‌ها سرباز کرده یا تعداد آن‌ها زیاد شود، اما بعد از شب سوم باید از حجم و تعداد جوش‌ها کم شود.