ضد تهوع

از بین برنده قی، حالت تهوع و ویار بارداری

کپسول ضد تهوع /kapsul-e zed-e tahavo/


خواص دارو: از بین برنده قی، حالت تهوع و ویار بارداری

اجزای دارو: زنجبیل، نمک، لیمو

زمان، مقدار، و روش مصرف: در زمان تهوع، یک عدد کپسول با آب میل شود. بهتر است دارو بعد از هر وعده غذایی نیز مصرف شود

  • نام:ضد تهوع
  • خواص دارو: از بین برنده قی، حالت تهوع و ویار بارداری
  • اجزای دارو: زنجبیل، نمک، لیمو
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: در زمان تهوع، یک عدد کپسول با آب میل شود. بهتر است دارو بعد از هر وعده غذایی نیز مصرف شود