صداع

رافع انواع سردرد

پودر صداع/pudr-e sodā’/ 


خواص دارو: رافع انواع سردرد.

اجزای دارو: عنّاب،شیرین بیان، تاجریزی، گل بومادران، گل زوفا، برگ آویشن، مرزنجوش، پرسیاوشان، گل خطمی، تخم رازیانه؛ زنجبیل.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 تا 12 ساعت، یک کیسه از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس دارو را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.

 

  • نام:صداع
  • خواص دارو: رافع انواع سردرد.
  • اجزای دارو: عنّاب،شیرین بیان، تاجریزی، گل بومادران، گل زوفا، برگ آویشن، مرزنجوش، پرسیاوشان، گل خطمی، تخم رازیانه؛ زنجبیل.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 تا 12 ساعت، یک کیسه از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس دارو را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.