شوید

محلل، مسخن، نافع در درد مفاصل، بافت‌های عصبی و دردهای ناشی از برودت، رافع تهبج اطراف، قشعریره، لرز در تب‌ها و سستی اعضا که از برودت باشد، محلل ریاح، مسکّن، منوم

روغن شوید (شبت) /rowqan-e ševid (šebet)/

 

شکل دارویی: روغن

موارد مصرف: محلل، مسخن، نافع در درد مفاصل، بافت‌های عصبی و دردهای ناشی از برودت، رافع تهبج اطراف، قشعریره، لرز در تب‌ها و سستی اعضا که از برودت باشد، محلل ریاح، مسکّن، منوم

توضیحات: این روغن، رافع سردي و رطوبت اعضا و محلّل چربي‌ها و مايعات لزج زير پوست است. با رفع سردی و رطوبات زاید می‌تواند دردهای ناشی از آن را برطرف کند و برای نرم کردن صلابات و در اعیای ناشی از ریاضت و قولنج ناشی از بادهای غلیظ و عسر البول و سنگ کلیه نیز مفید است.

شوید: جلوس در طبيخ برگ و تخم آن جهت امراض رحم و تحليل رياح كلیه و مثانه و انثيان و قطور عصاره آن جهت امراض گوش‏ مفید است.

ضماد کنجد محلل اورام و ملين جلد بدن و رافع آثار سياهي و وشم اخضر و سطبرى عصب و قولنج و قولون‏ است و جلوس در روغن کنجد جهت اكثر امراض يبسي مانند تشنج و همچنين تدهين بدان به‌صورت انداختن مكرر پارچه آغشته به روغن بر عضو مفید است.

اجزاء فراورده: تخم و برگ شوید، روغن کنجد

آثار دارو از دید طب سنتی: محلل، مفتح سدد، منضج، مسکن اوجاع بارد

مزاج کلی دارو: گرم و خشک

منع مصرف: از استعمال روغن بر روی زخم‌های باز و عفونی خودداری شود. دور از دسترس اطفال نگه‌داری شود.

عوارض جانبی: گزارشی موجود نیست. اما به دلیل احتمال بروز حساسیت پوست به نور در افراد حساس، موضع روغن‌مالی شده نباید در معرض نور مستقیم آفتاب قرار گیرد. احتمال بروز درماتیت تماسی وجود دارد.

دستور مصرف: با ماساژ ملایم به موضع مالیده شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: استفاده از این دارو برای افراد باردار ممنوع است. در شیردهی به توصیه پزشک بلامانع است.

نکات قابل توصیه: در افراد مستعد حساسیت، قبل از مصرف روغن در سطح وسیع، اول روی بازو یا پشت گوش امتحان شود.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

  • نام:شوید
  • خواص دارو: محلل، مسخن، نافع در درد مفاصل، بافت‌های عصبی و دردهای ناشی از برودت، رافع تهبج اطراف، قشعریره، لرز در تب‌ها و سستی اعضا که از برودت باشد، محلل ریاح، مسکّن، منوم
  • اجزای دارو: برگ شوید، تخم شوید؛ روغن کنجد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ به موضع مالیده شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید