سیر

روغن سیر /rowqan-e sir/


خواص دارو: رافع جمود خون در اطراف بدن، شقاق ناشی از برودت، وجع المفاصل، قولنج بلغمی.

اجزای دارو: سیر، روغن گاو؛ شیر گاو.

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

ملاحظات مصرف: فقط برای مصارف خارجی؛ ماساژ طولانی‌مدت ممکن است موجب بروز بثورات پوستی شود.

 

  • نام:سیر
  • خواص دارو: رافع جمود خون در اطراف بدن، شقاق ناشی از برودت، وجع المفاصل، قولنج بلغمی.
  • اجزای دارو: سیر، روغن گاو؛ شیر گاو.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.
  • ملاحظات مصرف: فقط برای مصارف خارجی؛ ماساژ طولانی‌مدت ممکن است موجب بروز بثورات پوستی شود.