سورنجان رازی

رافع رطوبات مفاصل؛ نافع در درد مفاصل، ورم مفاصل، عرق النّسا، نقرس

کپسول سورنجان رازی /kapsul-e suranjān-e rāzi/


خواص دارو: رافع رطوبات مفاصل؛ نافع در درد مفاصل، ورم مفاصل، عرق النّسا، نقرس.

اجزای دارو: صبر زرد ؛ زیرۀ سیاه، زنجبیل، سورنجان.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 12 ساعت 1-2 کپسول میل شود یا بدین ترتیب مصرف گردد: شب اول دو عدد؛ شب دوم چهار عدد؛ شب سوم شش عدد؛ شب چهارم هفت عدد؛ شب پنجم هشت عدد؛ شب ششم هشت عدد؛ شب هفتم هشت عدد؛ شب هشتم هفت عدد؛ شب نهم شش عدد؛ شب دهم پنج عدد؛ شب یازدهم چهار عدد؛ شب دوازدهم سه عدد.
بهتر است یک قاشق غذاخوری شوید خشک را با یک و نیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن بماند. سپس صاف کنند و کپسول را با آن مصرف کنند.

ملاحظات مصرف: مصرف این دارو برای زنان باردار و افرادی که سابقۀ فشار خون دارند ممنوع است. در طول مدت درمان، اگر فشار خون بیمار به بالای 14 رسید، مصرف دارو قطع شود. معمولاً، بین شب‌های ششم تا هشتم درد افزایش می‌یابد، اما با کم شدن مقدار دارو در شب‌های بعد، از بین می‌رود.

 

  • نام:سورنجان رازی
  • خواص دارو: رافع رطوبات مفاصل؛ نافع در درد مفاصل، ورم مفاصل، عرق النّسا، نقرس.
  • اجزای دارو: صبر زرد ؛ زیرۀ سیاه، زنجبیل، سورنجان.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 12 ساعت 1-2 کپسول میل شود یا بدین ترتیب مصرف گردد
  • ملاحظات مصرف: مصرف این دارو برای زنان باردار و افرادی که سابقۀ فشار خون دارند ممنوع است. در طول مدت درمان، اگر فشار خون بیمار به بالای 14 رسید، مصرف دارو قطع شود. معمولاً، بین شب‌های ششم تا هشتم درد افزایش می‌یابد، اما با کم شدن مقدار دارو در شب‌های بعد، از بین می‌رود.