سفوف منضج بلغم

منضج بلغم

پودر منضج بلغم /pudr-e monzej-e balqam/


خواص دارو: منضج بلغم.

اجزای دارو: میوه عناب، میوه سپستان، گل گاوزبان، بادرنجبویه، اسطوخودوس، پر سیاوشان، تخم بادیان، بخش هوایی اندام شاه تره، ریشه شیرین بیان

زمان، مقدار، و روش مصرف: برای هر بار مصرف ( روز ها نی ساعت پیش از صبحانه و شب ها موقع خواب)، یک عدد قاشق غذا خوری از پودر را در یک و نیم لیوان آب به مدت 10 دققه با حرارت ملایم بجوشانید تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس دارو را صاف کرده و تا گرم است میل کنید.

ملاحظات مصرف: بروز حالاتی چون تهوّع، سرگیجه، نفخ، و بثورات جلدی پس از مصرف دارو نشانۀ زیاد بودن مقدار بلغم در بدن است که با منضج به هیجان در آمده‌اند. در این موارد، باید مدتی منضج را قطع و از مسهل استفاده کرد.

 

  • نام:سفوف منضج بلغم
  • خواص دارو: منضج بلغم.
  • اجزای دارو: میوه عناب، میوه سپستان، گل گاوزبان، بادرنجبویه، اسطوخودوس، پر سیاوشان، تخم بادیان، بخش هوایی اندام شاه تره، ریشه شیرین بیان
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: برای هر بار مصرف ( روز ها نی ساعت پیش از صبحانه و شب ها موقع خواب)، یک عدد قاشق غذا خوری از پودر را در یک و نیم لیوان آب به مدت 10 دققه با حرارت ملایم بجوشانید تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس دارو را صاف کرده و تا گرم است میل کنید.
  • ملاحظات مصرف: بروز حالاتی چون تهوّع، سرگیجه، نفخ، و بثورات جلدی پس از مصرف دارو نشانۀ زیاد بودن مقدار بلغم در بدن است که با منضج به هیجان در آمده‌اند. در این موارد، باید مدتی منضج را قطع و از مسهل استفاده کرد.