سفوف منضج بلغم

منضج بلغم

پودر منضج بلغم /pudr-e monzej-e balqam/


 

شکل دارویی: پودر جوشانده

موارد مصرف: منضج بلغم

توضیحات:

بادیان: مفتح سدد مجارى سينه و كبد و طحال و كلیه و مثانه و مقوى معده و محلل رياح و اخلاط غليظ و مدر بول و حيض و مجفف قوى می‌باشد و جهت تحليل رياح غليظ و قولنج و رفع رطوبات رقيق و غليظ و چسبنده به معده و غثيان و دفع بلغم حامض و بدرقه قوت ادويه و ايصال آن‌ها به اطراف بدن مفید است.

بادرنجبویه: مقوى دل و دماغ و معده و جگر و مفرح و ملطف و ‏جهت تحليل سودا و امراض بلغمي مفید است‏. ناشتا خوردن آن جهت تقويت معده بارد رطب نافع است.

پرسیاوشان: ملطف و مفتح و منضج و محلل و مجفف است. جهت اسهال صفرا و سودا و بلغم موجود در معده و امعا و جهت تنقيه سينه و شش و ربو و ضيق النفس و درد سينه و ادرار بول و حيض و نفاس‏ مفید است.

انیسون: ملطف و محلل رياح و جالى است.

انجیر: ملطف و محلل و جالي قوى و ملين طبع و مسهل به‌رفق‏ است.

در مجموع، ترکیبات این جوشانده، نضج بلغم داده و رطوبات معده و دستگاه گوارش را تحلیل می‌برد و ملین می‌باشد در نتیجه بلغم در کل بدن آماده دفع شده، سوءهاضمه و ریاح ناشی از سردی معده و امعا برطرف می‌شود و بلغم موجود در مجاری گوارشی و تنفسی تحلیل می‌رود.

اجزاء فراورده: بادیان، بادرنجبویه، انیسون، پرسیاوشان، انجیر

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: ملطف، محلل، جالی، مفتح، مقوی معده و جگر

مزاج کلی دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در مصرف کنندگان داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی با احتیاط تجویز شود. در مبتلایان به خونریزی شدید داخلی و افراد حساس به انیسون و رازیانه مصرف نشود.

عوارض جانبی: بروز حالاتي چون تهوع، سرگيجه، و نفخ پس از مصرف دارو نشانه زياد بودن خلط در بدن است كه با منضج به هيجان در آمده‌اند. در اين موارد، باید سه تا پنچ روز منضج را قطع كرده و فقط از مسهل بلغم استفاده شود و سپس دوباره منضج مصرف شود.

در صورت بروز حساسیت تنفسی یا پوستی قطع شود و این اثرات می‌تواند مربوط به رازیانه و انیسون و بادرنجبویه باشد.

دستور مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب یک کیسه از دارو را در يك‌ ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند و تا گرم است بنوشند.

تداخلات دارویی: گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره ممنوع است.

نکات قابل توصیه: برای تلخ نشدن بیش از حد دارو، با حرارت ملایم جوشانده شود. برای اثر بهتر دارو پس از صاف کردن جوشانده، یک قاشق مرباخوری گلقند در آن حل شود.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، القانون فی الطب، جلد 1، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. حکیم ارزانی، ميزان الطب، قم، مؤسسه فرهنگى سماء، 1380.
  4. حکیم اعظم خان، اكسير اعظم، تهران: موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، 2008

 

اين جوشانده بلغم را نضج مى‏دهد. باديان‏ كوفته انيسون‏ كوفته، بادرنجبويه‏، پر سياوشان از هركدام دو مثقال، انجير زرد پنج عدد آنها را در شصت مثقال آب مى‏جوشانند تا به يك دوّم برسد سپس آن را صاف كرده ده مثقال همراه با گلقند (گلشكر) عسلى میآشامند.

 

 

  • نام:سفوف منضج بلغم
  • خواص دارو: منضج بلغم.
  • اجزای دارو: میوه عناب، میوه سپستان، گل گاوزبان، بادرنجبویه، اسطوخودوس، پر سیاوشان، تخم بادیان، بخش هوایی اندام شاه تره، ریشه شیرین بیان
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: برای هر بار مصرف ( روز ها نی ساعت پیش از صبحانه و شب ها موقع خواب)، یک عدد قاشق غذا خوری از پودر را در یک و نیم لیوان آب به مدت 10 دققه با حرارت ملایم بجوشانید تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس دارو را صاف کرده و تا گرم است میل کنید.
  • ملاحظات مصرف: بروز حالاتی چون تهوّع، سرگیجه، نفخ، و بثورات جلدی پس از مصرف دارو نشانۀ زیاد بودن مقدار بلغم در بدن است که با منضج به هیجان در آمده‌اند. در این موارد، باید مدتی منضج را قطع و از مسهل استفاده کرد.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید