سفوف مفتّت

دافع سنگ‌های کلیه و مثانه

پودر مفتّت حَصات /pudr-e mofattet-e hasāt/

 

شکل دارویی: جوشانده

موارد مصرف: دافع سنگ‌هاي كليه و مثانه

توضیحات:

خیارسبز(قثد): تخم آن سردتر از تخم قثاء و با قوت حرکت دهنده مواد ساكن و مدر بول و مُخرج صفراى سوخته با ادرار و جهت سوزش ادرار و ورم كبد و طحال گرم و تب‌های گرم مفید است.

کدو: مغز تخم كدو در دوم سرد و در اول تر و با قوت ساکن کننده خلط‌های روان‏ و جهت رفع تشنگي و تب‌هاى گرم و قرحه امعا و مثانه حادث از خلط حاد و لاغرى كلیه و سوزش ادرار و امثال اين‌ها نافع‏ است.

تخم خیارچنبر(قثاء): تخم آن مدر و مفتح و جالي و منقي عروق از مواد لزج و قوي‌تر از مغز و لحم آن و از تخم قثد ضعيف‏تر و از تخم خربزه و دارای اندكی قوت حرکت دهنده مواد ساكن است.

خارخسک: جالى و مدر بول و مسكن درد مثانه و مفتت حصات كلیه و مثانه و منضج و رادع و ملين و رافع قولنج حار و مانع انصباب مواد است.

رازیانه: مفتح سدد مجارى سينه و كبد و طحال و كلیه و مثانه و مسكن دردهای آن‌ها كه از برودت باشد و محلل رياح و اخلاط غليظ و مدر بول است‏. جهت تحليل رياح غليظ و درد پهلو و تهي‌گاه و قولنج مفید است.

انیسون: ملطف و محلل رياح و جالى و مسكن درد و با قوت ترياقيت و قابضه و مدر بول است. آشاميدن آب مطبوخ آن جهت تفتيح سده جگر و كلیه و مثانه و تفتيت حصات و تب بلغمى كهنه و تحليل قراقر رياح در معده و سایر اعضا و ادرار بول و حيض و تقويت باه و كلیه‏ مفید است.

تخم کرفس: مفتح و محلل است‏. محرك باه و محلل رياح و نفخ و معين بر عمل ادويه مسهله بوده و جهت برودت احشا و رفع مغص و حدت ادويه و تفتيح سده جگر و طحال و ادرار بول و حيض و تنقيه كلیه و مثانه و گداختن سنگ مثانه و رفع لرز حمى بلغمى و وجع ورك و عرق النسا و نقرس و اوجاع ظهر و اكثر امراض بارد بلغمي مفيد است.

در مجموع این ترکیب علاوه بر خاصیت ادرار آوری می‌تواند به شکستن سنگ کلیه و مثانه کمک کند و سوزش و زخم‌های مجاری ادراری را التیام بخشد.

اجزاء فراورده: خیار‌سبز، کدو، خیارچنبر، خارخسک، رازیانه، انیسون، کرفس

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: مفتح، مفتت سنگ، جالی، محلل، مدر

مزاج کلی دارو: معتدل مایل به سرد

منع مصرف: در خونریزی شدید و زخم‌های گوارشی ممنوع است.

این دارو می‌تواند باعث کاهش قند یا فشارخون شود. در نتیجه مبتلایان به قند خون یا فشارخون بالا در حین مصرف این دارو این دو مورد را کنترل کنند.

مشورت با پزشک قبل از مصرف دارو به ویژه در موارد وجود خون در ادرار یا احتباس حاد ادرار یا احتباس ادرار ناشی از کاهش عملکرد قلب یا کلیه و هیدرونفروز حالب‌ها و تعیین محل و اندازه سنگ ضروری است.

عوارض جانبی: می‌تواند در بعضی افراد باعث بروز نفخ و دل درد شود که در این صورت بهتر است دارو را از مقدار کم شروع کنند و به تدریج دوز دارو را بالا ببرند تا بدن به آن عادت کند.

ممکن است باعث یبوست شود. همچنین، ممکن است باعث افزایش خونریزی حیض شود.

دستور مصرف: براي هر بار مصرف (روزها نيم‌ساعت پيش از صبحانه، و شب‌ها پيش از خواب)، يك قاشق غذاخوري (یا یک کیسه) از پودر را در يك‌ونيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقي بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.

تداخلات دارویی: افراد مصرف کننده داروهای کاهنده قند و فشارخون، پودر مفتت را با فاصله از داروهای شیمیایی مصرف کنند.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در بارداری ممنوع است. در شیردهی تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.

نکات قابل توصیه: جهت دفع سنگ كليه و مثانه، در صورت تجويز پودر مفتت و كپسول مفتت، لازم است روز نخست از پودر مدرّ و روز بعد از پودر مفتت و كپسول آن استفاده شود. در بيماران ديابتي و زنان باردار و در صورت وجود سنگ در حالب يا مجراي آلت و بروز حبس بول، دارو با نظر پزشك معالج و با احتياط مصرف شود. حداکثر طول درمان 3 ماه است و در صورت نیاز مدتی قطع شده و دوباره تجویز شود.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، جلد 1، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. عقیلی خراسانی، خلاصه الحکمه، جلد2، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385
  4. مصطفى نورانى. دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى. قم: فخر دين، 1388.

 

 

 

 

  • نام:سفوف مفتّت
  • خواص دارو: دافع سنگ‌های کلیه و مثانه.
  • اجزای دارو: تخم خیار سبز، تخم کدو، تخم خیارچنبر، خارخسک، تخم رازیانه؛ تخم انیسون، تخم کرفس.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب‌ها پیش از خواب، یک کیسه از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس آن را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.
  • ملاحظات مصرف: یک روز (صبح و شب) از پودر مدرّ و روز بعد از پودر مفتّت استفاده شود. مصرف این دارو باید با مصرف کپسول مفتّت یا معجون حجر الیهود یا معجون قانصه یا شربت بزوری همراه باشد.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید