سفوف سبعه

پوست هلیلۀ کابلی، هلیلۀ سیاه، افتیمون؛ بسفایج، حبّ النیل، سنا؛ تربد مدبّر

کپسول سفوف سبعه /kapsul-e safuf-e sab’e/

 

خواص دارو: مسهل و منقّی سودا از بدن.

اجزای دارو: پوست هلیلۀ کابلی، هلیلۀ سیاه، افتیمون؛ بسفایج، حبّ النیل، سنا؛ تربد مدبّر.

زمان، مقدار، و روش مصرف: شب قبل از خواب، یک تا دو کپسول با یک لیوان آب گرم.

ملاحظات مصرف: بهترین وقت مصرف این دارو، پس از مصرف 15 روزۀ دمنوش اسطوخودوسی یا منضج سوداست. در صورت ایجاد یبوست، مصرف دارو چند روز قطع و مصرف دمنوش اسطوخودوسی ادامه یابد.

 

  • نام:سفوف سبعه
  • خواص دارو:مسهل و منقّی سودا از بدن.
  • اجزای دارو: پوست هلیلۀ کابلی، هلیلۀ سیاه، افتیمون؛ بسفایج، حبّ النیل، سنا؛ تربد مدبّر.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: شب قبل از خواب، یک تا دو کپسول با یک لیوان آب گرم.
  • ملاحظات مصرف: بهترین وقت مصرف این دارو، پس از مصرف 15 روزۀ دمنوش اسطوخودوسی یا منضج سوداست. در صورت ایجاد یبوست، مصرف دارو چند روز قطع و مصرف دمنوش اسطوخودوسی ادامه یابد.