سفوف سبعه

پاکسازی تمام بدن از سودا و نافع برای غم و سودازدگی (مالیخولیا)

کپسول سفوف سبعه /kapsul-e safuf-e sab’e/

 

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: پاکسازی تمام بدن از سودا و نافع برای غم و سودازدگی (مالیخولیا)

توضیحات:

بسفایج: مسهل مره سودا و بلغم غليظ، و جهت دفع سودا و بیماری‌های سوداوى و مفرح بالعرض است.

افتیمون: محلل و ملطف و مفتح سدد و به‌تنهائي، مسهل سودا و بلغم است و به‌سبب تنقيه سودا جهت امراض دماغي و عصباني از قبيل صداع و تشنج امتلائي و صرع و ماليخوليا و مانيا و جنون و كابوس و وسواس سوداوى و فالج و لقوه و خدر و تفريح قلب مفید است. افتیمون برای درمان ترس بی‌جا، مجرب است.

حب النیل: مفتح سده جگر و سپرز و مسهل قوى بلغم غليظ بوده و منقي بدن و دافع اوجاع مفاصل و سایر امراض بارد است. با هليله، مسهل سودا و مفتح سده جگر و سپرز و مسهل قوى‏ است.

سنا: مسهل بلغم و سودا و صفرا و اخلاط سوخته و منقى دماغ و مقوى آن و جهت صرع و شقيقه و جنون و صداع كهنه و وسواس سوداوى،‏ بالعرض مفید است.

تربد: مسهل بلغم و رطوبات رقيق و قليلى از صفرا و اخلاط سوخته ‏ و منقي دماغ از بلاغم و مفتح سده آن است و جهت فالج و امراض عصباني مفید می‌باشد. همچنین، با پوست هليله كابلي و امثال آن جهت غم و سودازدگی (ماليخوليا) و جنون و صرع نافع است.

هلیله کابلی: مسهل بلغم و سودا و صفرا مخلوط با اخلاط و جهت صداع و نسيان و تقويت جميع حواس خصوصا حفظ مفید است.

هلیله سیاه: مقوى حواس و ذهن و حفظ دماغ و مصفى خون از سودا و ارواح از كدورات و براى غم و سودازدگی (ماليخوليا) و وسواس سوداوى نافع ‏ است.

تمام اجزای این دارو سودا و بلغم غلیظ را از بدن به‌خصوص دِماغ و اعضای از جنس عصب دفع می‌کنند و از اختلاط سودا با ارواح جلوگیری می‌کنند و هرکدام می‌تواند تکمیل کننده عملکرد مفرده دیگر در دفع خلطی خاص باشد.

اجزاء فراورده: بسفایج، افتیمون، حب النیل، سنا، تربد، هلیله کابلی، هلیله سیاه

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: مصفی خون، مسهل سودا و بلغم غلیظ، مفتح سده جگر و سپرز، مفرح

منع مصرف: در کودکان زیر 12 سال، و مبتلایان به تب تجویز نشود. به دلیل وجود سنا در ترکیب دارو در مبتلایان به انسداد و تنگی روده، درد شکمی با منشا ناشناخته، یا هر نوع وضعیت التهابی در روده‌ها (مانند آپاندیسیت، کولیت، بیماری کرون و کولیت اولسرو، سندرم روده تحریک پذیر و ملانوزیس کولی)، درد شکم یا اسهال ممنوع است.

عوارض جانبی: گزارشی موجود نیست. این دارو به علت ایجاد لینت ممکن است با دردهای شبیه کرامپ همراه باشد.

دستور مصرف: شب موقع خواب 1 تا 2 کپسول با آب گرم میل شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است. به دلیل وجود سنا در ترکیب دارو به بیماران توصیه شود که از مصرف همزمان این دارو با دیگوکسین خودداری کنند.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: این کپسول می‌تواند به‌تنهایی یا به همراه دمنوش اسطوخودوسی تجویز شود. اگر پس از مصرف دارو اسهال یا مدفوع آبکی ایجاد شد دارو به مدت یک الی دو روز قطع شده و دوباره مصرف شود. بیشتر از دوز توصیه شده مصرف نشود. این دارو بدون دستور پزشک نباید به مدت طولانی مصرف شود.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

 

 

  • نام:سفوف سبعه
  • خواص دارو:پاکسازی تمام بدن از سودا و نافع برای غم و سودازدگی (مالیخولیا)
  • اجزای دارو: پوست هلیلۀ کابلی، هلیلۀ سیاه، افتیمون؛ بسفایج، حبّ النیل، سنا؛ تربد مدبّر.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: شب قبل از خواب، یک تا دو کپسول با یک لیوان آب گرم.
  • ملاحظات مصرف: بهترین وقت مصرف این دارو، پس از مصرف 15 روزۀ دمنوش اسطوخودوسی یا منضج سوداست. در صورت ایجاد یبوست، مصرف دارو چند روز قطع و مصرف دمنوش اسطوخودوسی ادامه یابد.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید