راهب

نافع در جمیع امراض بارده؛ مقوّی و اعاده کنندۀ باه؛ رافع تعقّد عصب، درد پشت، بواسیر، تقطیر البول؛ مفتّح سدد؛ نیکو کنندۀ رنگ رخسار

روغن راهب /rowqan-e rāheb/


خواص دارو: نافع در جمیع امراض بارده؛ مقوّی و اعاده کنندۀ باه؛ رافع تعقّد عصب، درد پشت، بواسیر، تقطیر البول؛ مفتّح سدد؛ نیکو کنندۀ رنگ رخسار. ماساژ آن در زمستان به بدن و دست و پا، سبب بی‌نیازی از پوشیدن لباس گرم و استفاده از وسایل گرم‌کننده می‌شود.
اجزای دارو: سیر پوست‌کنده ؛ فرفیون، عاقرقرحا؛ فلفل سیاه، سداب؛ روغن زیتون
.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، با ماساژ روی موضع مالیده شود.

ملاحظات مصرف: ماساژ طولانی‌مدت ممکن است موجب بروز بثورات پوستی شود. این روغن مصرف خوراکی ندارد.

 

  • نام:راهب
  • خواص دارو: نافع در جمیع امراض بارده؛ مقوّی و اعاده کنندۀ باه؛ رافع تعقّد عصب، درد پشت، بواسیر، تقطیر البول؛ مفتّح سدد؛ نیکو کنندۀ رنگ رخسار. ماساژ آن در زمستان به بدن و دست و پا، سبب بی‌نیازی از پوشیدن لباس گرم و استفاده از وسایل گرم‌کننده می‌شود.
  • اجزای دارو: سیر پوست‌کنده ؛ فرفیون، عاقرقرحا؛ فلفل سیاه، سداب؛ روغن زیتون.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، با ماساژ روی موضع مالیده شود.
  • ملاحظات مصرف: ماساژ طولانی‌مدت ممکن است موجب بروز بثورات پوستی شود. این روغن مصرف خوراکی ندارد.