دیابت

پایین آورنده قند خون، مفید در آثار دیابت در اعضا

روغن دیابت/rowqan-e diabet /


خواص دارو: پایین آورنده قند خون، مفید در آثار دیابت در اعضا

اجزای دارو: حنظل؛ پیاز عنصل، روغن زیتون.

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

ملاحظات مصرف: مصرف خوراکی دارو ممنوع است. به صورت و چشم‌ها مالیده نشود. از استعمال روغن بر  زخم‌های باز و عفونی خودداری شود.

 
  • نام:دیابت
  • خواص دارو: پایین آورنده قند خون، مفید در آثار دیابت در اعضا
  • اجزای دارو: حنظل؛ پیاز عنصل، روغن زیتون.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.
  • ملاحظات مصرف: مصرف خوراکی دارو ممنوع است. به صورت و چشم‌ها مالیده نشود. از استعمال روغن بر زخم‌های باز و عفونی خودداری شود.