دفلی

رافع امراض بارده؛ مفید در استرخا، کمردرد و درد زانو؛ نافع فرطه (که مقدمه کچلی است)، جرب متقرح، حکه و برص، نافع درد پشت

روغن دفلی /rowqan-e deflā/

 

شکل دارویی: روغن

موارد مصرف: رافع امراض بارده؛ مفید در استرخا، کمردرد و درد زانو؛ نافع فرطه (که مقدمه کچلی است)، جرب متقرح، حکه و برص، نافع درد پشت

توضیحات:

دفلی (خرزهره): به‌غايت محلل ورم‌هاى صلب و مجفف و جالي‏ است و ضماد پخته سائيده آن جهت تحليل اورام صلب و اذابه آن‌ها و تسكين اوجاع ظَهر مزمن و وجع زانو و عرق النسا و جرب و حكّه و كلف و رفع آثار جلد و طلاى آب برگ آن جهت جرب و حكه و ذرور برگ خشك آن جهت التيام زخم‌ها مفید است.

روغن زیتون: تدهين بدان جهت اوجاع بارده و با مرهم‌ها جهت التيام و اصلاح زخم‌ها مفيد است.

 اجزاء فراورده: گل و برگ خرزهره، آب، روغن زیتون

آثار دارو از دید طب سنتی: محلل، مجفف، جالی، مسخن

مزاج کلی دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در افراد با سابقه حساسیت پوستی شدید با کرم‌ها و روغن‌های موضعی، ابتدا تست شود. خوردن آن اكيدا ممنوع است؛ خصوصا در افرادی که دیگوکسین مصرف می­کنند. روي ناحیه سینه و روي زخم‌هاي باز مالیده نشود.

عوارض جانبی: تاکنون عارضه‌ای گزارش نشده است.

دستور مصرف: طبق دستور پزشک، هر 8 تا 12 ساعت، با ملایمت فقط به کمر و زانو ماليده شود (فقط برای مصارف خارجی).

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است. در افراد تحت درمان با دیگوکسین احتیاط شود.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در حاملگی مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: از ماليدن آن به چشم يا دهان اجتناب شود و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

دوره مصرف این دارو، حداکثر یک ماه است. پس از آن به مدت یک هفته قطع شده و در صورت نیاز دوباره مصرف می‌شود. بهتر است از این روغن جهت روغن‌مالی نواحی فوقانی تنه و نواحی نزدیک سر و گردن استفاده نشود.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. ناظم جهان، محمد اعظم، اكسير اعظم، دانشگاه علوم پزشكى ايران-مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل، 1387 ه.ش.
  4. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  5. PDR 2008

 

 

 

  • نام:دفلی
  • خواص دارو: رافع امراض بارده؛ مفید در استرخا، کمردرد و درد زانو؛ نافع فرطه (که مقدمه کچلی است)، جرب متقرح، حکه و برص، نافع درد پشت
  • اجزای دارو: برگ و گل خرزهره؛ آب؛ روغن زیتون.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، بدون ماساژ به موضع درد مالیده شود.
  • ملاحظات مصرف: مالیدن آن به چشم یا دهان و خوردن آن اکیداً ممنوع است. روی سینه و روی زخم‌های باز مالیده نشود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید