خروسک

نافع در خارش حلق، حکّه، بحوحة الصوت ناشی از گرمی و خشکی

پودر خروسک/pudr-e xorusak/ 


خواص دارو: نافع در خارش حلق، حکّه، بحوحة الصوت ناشی از گرمی و خشکی.

اجزای دارو: بزرقطونا؛ صمغ عربی، شکر تیغال.

زمان، مقدار، و روش مصرف: یک کیسه از پودر را در یک لیوان آب ولرم بریزند و بگذارند تا لعاب بیندازد. از لعاب حاصله در طول روز اندک‌ اندک بنوشند.

 

  • نام:خروسک
  • خواص دارو: نافع در خارش حلق، حکّه، بحوحة الصوت ناشی از گرمی و خشکی.
  • اجزای دارو: بزرقطونا؛ صمغ عربی، شکر تیغال.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق غذاخوری از پودر را در یک لیوان آب ولرم بریزند و بگذارند تا لعاب بیندازد. از لعاب حاصله در طول روز اندک‌اندک بنوشند.