خراطین

نافع در اوجاع مفاصل و ورک و عرق النّسا، نقرس، سستی آلت تناسلی، ضعف باه

روغن خراطین /rowqan-e xarātin/


خواص دارو: نافع در اوجاع مفاصل و ورک و عرق النّسا، نقرس، سستی آلت تناسلی، ضعف باه

اجزای دارو: خراطین؛ روغن زیتون

زمان، مقدار، و روش مصرف: شب ها، موضع مورد نظر را به آرامی با روغن ماساژ دهید

ملاحظات مصرف: مصرف خوراکی دارو ممنوع است.

 

  • نام:خراطین
  • خواص دارو: نافع در اوجاع مفاصل و ورک و عرق النّسا، نقرس، سستی آلت تناسلی، ضعف باه
  • اجزای دارو: خراطین؛ روغن زیتون
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: شب ها، موضع مورد نظر را به آرامی با روغن ماساژ دهید
  • ملاحظات مصرف: مصرف خوراکی دارو ممنوع است.