حنظل

ملیّن طبع بیماران دیابتی؛ کاهش دهندۀ قند خون؛ مسهل سودا

کپسول حنظل (دیابت) /(kapsul-e hanzal (diyābet/ 

شکل دارویی: کپسول 250 میلی گرمی

موارد مصرف: ملین طبع افراد دیابتی، پایین آورنده قند خون، مسهل سودا

توضیحات: بر اساس متون طب سنتی، حنظل، مسهل بسيار قوى بلغم و جاذب اخلاط بلغمى از اعماق بدن و عامل اخراج آنها مى‏باشد؛ بنابراين براى استسقاهاى سخت و بيماريهاى سرد مانند سردرد و درد شقيقه و فلج و لقوه و صرع و فراموشى مفيد بوده، آنتى‏بيوتيك قوی بر ضد برخى ميكروبها مى‏باشد و براى بيماريهاى معده و روده و كبد و كليه و مثانه و رحم و درد مفاصل مفيد است (1و2و3). در مطالعات بالینی نیز اثر این گیاه در کاهش HbA1c و قند خون ناشتا نشان داده شده است (4). و حتی کاربرد موضعی آن در کاهش درد پا در بیماران دیابتی مؤثر بوده است (5).

اجزاء فراورده: حنظل (بدون پوست و تخم)، کتیرا، نشاسته، صمغ عربی، انیسون  

آثار دارو از دید طب سنتی: مقطع و مسهل سودا و اقسام بلغم و جاذب بلغم از عمق بدن، محلل، قابض، ملین، مفتح سدد (1)

مزاج کلی دارو: گرم و خشک در دوم

منع مصرف: در افراد گرم مزاج با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: داروی موجود اصلاح شده است (6) و عارضه جانبی ندارد.

دستور مصرف: قبل از ناهار یک کپسول میل شود. تغییر نحوه تجویز و تعداد دارو باید زیر نظر پزشک صورت گیرد.

تداخلات دارویی: مصرف همزمان این کپسول با داروهای کاهنده قند خون مشکلی ندارد ولی باید با کنترل دقیق قند خون باشد.

مصرف در حاملگی و شیردهی: مصرف این دارو در زمان بارداری و شیردهی مجاز نمی‌باشد. این دارو در کودکان زیر چهارده سال تجویز نمی شود و در این افراد بهتر است از داروهای جایگزین استفاده شود.

نکات قابل توصیه: در صورت بروز دل‌پیچه یک لیوان آب جوش میل شود. در صورت برطرف نشدن یبوست حتما با آب جوش میل شود و تعداد دارو را می توان تا دو کپسول در روز افزایش داد. در صورتی که یبوست برطرف نشد بهتر است همراه با ملین های دیگر (از جمله کپسول مقل ملین، کپسول مسهل صمغی) خورده شود.

منابع:

 1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
 2. ابن سینا، قانون فی الطب، جلد 1، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
 3. حاجى شريف، احمد، اسرار گياهان دارويى، 1جلد، حافظ نوين - تهران، چاپ: چهارم، 1386 ه.ش.
 4. Huseini HF, Darvishzadeh F, Heshmat R, Jafariazar Z, Raza Mohsin, Larijani B. The clinical investigation of Citrullus colocynthis (L.) Schrad fruit in treatment of type II diabetic patients: a randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial. Phytother Res 2009; 23: 1186-9.
 5.  Heydari, Mojtaba; Homayouni, Kaynoosh; Hashempur, Mohammad Hashem; Shams, Mesbah (2015). "Topical Citrullus colocynthis in painful diabetic neuropathy: A double-blind randomized placebo-controlled clinical trial".Journal of Diabetes: n/a. doi:10.1111/1753-0407.12287.
 6. Hamid Reza Javadzadeh, Amir Davoudi, Farnoush Davoudi, Ghasem Valizadegan, Hasan Goodarzi, Sadrollah Mahmoodi, Mohammad Reza Ghane, Mehrdad Faraji. Hindawi Publishing Corporation, Case "Citrullus colocynthis as the Cause of Acute Rectorrhagia." Reports in Emargency medicine, Volume 2013.

 

Capsule Hanzal

Drug form: 250 mg capsules

Indications: a laxative and hypoglycemic agent for diabetic patients, and a black bile purgative drug

Comments: Based on the traditional Persian medicine texts, Citrullus colocynthis is a very strong purgative for phlegm and absorbs and excretes phlegmatic humors from deep within the body; therefore, it is useful for treating diseases caused by cold humors such as severe dropsy, headache, paralysis, Bell's palsy, epilepsy, and amnesia. It's a powerful antibiotic against some germs; and is effective in treating stomach, intestine, liver, kidney, bladder, and uterine diseases and joint pain (1,2,3).

The lowering effect of this plant on HbA1c and fasting blood sugar is discovered in clinical trials (4). Moreover, topical application of the drug has been effective for pain relief in patients with diabetes (5).

Composition: Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae), tragacanth (Astragalus sp.), Starch, Acacia Arabica (Mimosaceae), Pimpinella anisum (Apiaceae)

Traditional mechanisms of action: This drug absorbs, fragments, and excretes black bile and different types of phlegmatic humors and is a dissolving, astringent, laxative, and unclogging agent.

Drug temperament: hot and dry in the second degree

Contraindications: It should be prescribed cautiously in patients with hot temperament.

Side effects: Not reported. This drug has been corrected (6) and has no side effect.

Administration and dosage: one capsule before lunch. Any changes in the administration of the drug should be under the physician's direction.

Interactions: Simultaneous administration of this drug with other hypoglycemic agents such as insulin and glibenclamide is not contraindicated but exact control of blood glucose is recommended.

Pregnancy and lactation: The drug is contraindicated in these two periods. It is not administered to children under 14 years old and alternative drugs should be prescribed.

Recommendations: In case of abdominal cramps, the patient should drink a glass of boiling water. If constipation has not been relieved, the patient should intake the drug with boiling water and the dose can be increased to two capsules daily. If constipation has not been relieved by increasing the dosage, it's better to intake the capsule along with other laxatives (such as capsule muqul, moshele samghi).                                                                

 

References:

 1. Aqili-Khurasani. Makhzan-al-Adviyah (The Storehouse of Medicaments. Tehran: Bavardaran publication; 2001.
 2. Ibn-e-sina. Al-Qanoon fi al-Tibb. Vol 1. shamsedine E, editor. Beirut, Lebanon: Alaalami Beirut library Press; 2005.
 3. Haji Sharif, Ahmad. Secrets of medicinal plants, Tehran: Hafez novin, fourth edition, 1386.
 4. Huseini HF, Darvishzadeh F, Heshmat R, Jafariazar Z, Raza Mohsin, Larijani B. The clinical investigation of Citrullus colocynthis (L.) Schrad fruit in treatment of type II diabetic patients: a randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial. Phytother Res 2009; 23: 1186-9.
 5.  Heydari, Mojtaba; Homayouni, Kaynoosh; Hashempur, Mohammad Hashem; Shams, Mesbah (2015). "Topical Citrullus colocynthis in painful diabetic neuropathy: A double-blind randomized placebo-controlled clinical trial".Journal of Diabetes: n/a. doi:10.1111/1753-0407.12287.
 6. Hamid Reza Javadzadeh, Amir Davoudi, Farnoush Davoudi, Ghasem Valizadegan, Hasan Goodarzi, Sadrollah Mahmoodi, Mohammad Reza Ghane, Mehrdad Faraji. Hindawi Publishing Corporation, Case "Citrullus colocynthis as the Cause of Acute Rectorrhagia." Reports in Emargency medicine, Volume 2013.

 

 • نام:حنظل
 • خواص دارو: ملیّن طبع بیماران دیابتی؛ کاهش دهندۀ قند خون؛ مسهل سودا.
 • اجزای دارو: شحم حنظل، کتیرا، نشاسته، صمغ عربی، انیسون.
 • زمان، مقدار، و روش مصرف: قبل از ناهار، یک کپسول.
 • ملاحظات مصرف: در صورت بروز دل‌پیچه یک لیوان آب جوش میل شود. مصرف بیش از پانصد میلی‌گرم دارو در یک وعده، ممنوع است.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید