حب جدوار

مفرح، مقوی اعضای رئیسه، باصره و احشاء؛ پادزهر جمیع سموم؛ مسکن اوجاج؛ مسمن بدن؛ منعظ؛ مفید در امراض دماغیه و عصبانیه

کپسول حبّ جدوار/habb-e jadvār/ 

 

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: مفرح؛ مقوى قوى اعضاى رئيسه، باصره و احشا؛ پادزهر جميع سموم؛ مسكن اوجاع؛ مسمن بدن؛ منعظ؛ مفید در امراض دماغيه و عصبانيه

توضیحات: جدوار از داروهای اختصاصی امعاست. ساییده شدن جدوار با گلاب باعث افزایش نفوذ و اثر گذاری این مفرده می‌شود.

جهت امراض دماغي و عصباني مانند صرع و فالج و لقوه و رعشه و استرخا و خدر و استسقا و يرقان و ضعف معده و تفتيت حصات و قولنج و عسر البول نافع و رافع عفونت اخلاط و تپ ربع و اكثر امراض بارده است. جهت تفريح قلب و رفع ضعف آن و خفقان و طپش، با عرق‌هاى مناسب مانند عرق گاوزبان و گلاب و بادرنجبويه و بيدمشك و نيلوفر به‌کار می‌رود. برای برطرف کردن سده جگر با سكنجبين و جهت تفتيح سده ماساريقا و استسقا با سكنجبين بزورى و يا ساده و يا شربت ديناری و شيره عنب الثعلب و شيره تخم كاسني استفاده می‌شود. مقوى دماغ و قواى آن و اعصاب است.

اجزاء فراورده: جدوار، گلاب

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: مفرح، مقوى قوى و احشا، پادزهر جميع سموم، مفتح و ملطف، محلل و منضج، مسكن اوجاع، مدر

مزاج کلی دارو: گرم و خشك در اول سوم

منع مصرف: در بارداری و خونریزی‌ها مصرف نشود مگر تحت نظر پزشک. در مصرف کنندگان داروهای ضد انعقاد یا ضد پلاکت باید با احتیاط تجویز شود.

عوارض جانبی: عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است. در دوزهای درمانی مناسب خطر یا عارضه‌ای ندارد.

دستور مصرف: صبح ناشتا و شب هنگام خواب، یک عدد کپسول به همراه گلاب یا آب.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: عارضه‌ای تاکنون گزارش نشده است. بدون نسخه پزشک مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: در صورت مصرف طولانی مدت، عارضه جانبی خاصی ایجاد نمی‌کند.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

  • نام:حب جدوار
  • خواص دارو: مفرح، مقوی اعضای رئیسه، باصره و احشاء؛ پادزهر جمیع سموم؛ مسکن اوجاج؛ مسمن بدن؛ منعظ؛ مفید در امراض دماغیه و عصبانیه
  • اجزای دارو: جدوار، گلاب
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: صبح ناشتا و شب هنگام خواب یک عدد کپسول به همراه گلاب
  • ملاحضات مصرف: در بارداری و خون ریزی شدید پریود مصرف نشود، مگر تحت نظر پزشک. در مصرف کنندگان دارو های ضد انعقاد یا ضد پلاکت باید با احتیاط تجویز شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید