تریاق نزله

نافع در سرماخوردگی، زکام و سرفه

تریاق نزله/teryāq-e nazle/ 


خواص دارو: نافع در سرماخوردگی، زکام و سرفه

اجزای دارو: خشخاش سفید، عسل کف گرفته 

روش مصرف: یک یا دو قاشق چای خوری صبح و شب هنگام خواب

 

 

  • نام:تریاق نزله
  • خواص دارو: نافع در سرماخوردگی، زکام و سرفه
  • اجزای دارو: خشخاش سفید، عسل کف گرفته
  • روش مصرف: یک یا دو قاشق چای خوری صبح و شب هنگام خواب