تریاق اربعه

پادزهر؛ دافع امراض بارده و قولنج و ریاح؛ نافع در اخراج جنین مرده

تریاق اربعه/teryāq-e ’arba’e/ 


خواص دارو: پادزهر؛ دافع امراض بارده و قولنج و ریاح؛ نافع در اخراج جنین مرده.

اجزای دارو: حبّ الغار، جنطیانا، مُرّ مکّی، زراوند طویل؛ عسل کف‌گرفته

زمان، مقدار، و روش مصرف: صبح ناشتا و شب موقع خواب، یک قاشق مرباخوری.

ملاحظات مصرف: صبح ناشتا و شب موقع خواب از یک نخود شروع کنند. اگر عوارضی چون سردرد و آب‌ریزش از چشم مشاهده شد، مصرف دارو را به مدت سه تا پنج روز قطع کنند و دوباره ادامه دهند. در ابتدای مصرف این دارو، احتمال دارد که بیمار دچار درد مفاصل شود که نشانۀ ریزش مواد و عمل کردن داروست نه عوارض آن. مصرف این دارو برای زنان باردار و شیرده ممنوع است.

 

  • نام:تریاق اربعه
  • خواص دارو: پادزهر؛ دافع امراض بارده و قولنج و ریاح؛ نافع در اخراج جنین مرده.
  • اجزای دارو: حبّ الغار، جنطیانا، مُرّ مکّی، زراوند طویل؛ عسل کف‌گرفته
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: صبح ناشتا و شب موقع خواب، یک قاشق مرباخوری.
  • ملاحظات مصرف: صبح ناشتا و شب موقع خواب از یک نخود شروع کنند. اگر عوارضی چون سردرد و آب‌ریزش از چشم مشاهده شد، مصرف دارو را به مدت سه تا پنج روز قطع کنند و دوباره ادامه دهند. در ابتدای مصرف این دارو، احتمال دارد که بیمار دچار درد مفاصل شود که نشانۀ ریزش مواد و عمل کردن داروست نه عوارض آن. مصرف این دارو برای زنان باردار و شیرده ممنوع است.