تاتوره

مسکن انواع درد، دفع سرعت انزال

روغن تاتوره /rowqan-e tature/

 

خواص دارو: مسکن انواع درد، دفع سرعت انزال

اجزای دارو: گیاه و تخم تاتوره، روغن کنجد

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

ملاحظات مصرف: برای مصارف خارجی می باشد

  • نام:تاتوره
  • خواص دارو: مسکن انواع درد، دفع سرعت انزال
  • اجزای دارو: گیاه و تخم تاتوره، روغن کنجد
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.
  • ملاحظات مصرف: برای مصارف خارجی می باشد