تاتوره

مسکن انواع درد، رفع ورم گرم بواسیر

روغن تاتوره /rowqan-e tature/

 

شکل دارویی: روغن

موارد مصرف: مسکن انواع درد، رفع ورم گرم بواسیر

توضیحات: دهن‏ جوز ماثل‏ دردهای گرم را تسكين می‌دهد و ورم گرم به‌خصوص ناحیه مقعد را رفع می‌کند.

تخم جوز ماثل مخدر قوى و مسكن صداع صفراوى و دموى مزمن و حرارت ملتهبه مفرطه و به‌غايت منوم و رادع اورام حار است و تدهين‏ با روغن دانه آن جهت بواسير و اوجاع حاره مقعد مفید است.

اجزاء فراورده: گیاه و تخم تاتوره، روغن کنجد

آثار دارو از دید طب سنتی: مخدر، مسکن اوجاع، منوم، مقوی، رادع

مزاج کلی دارو: سرد و خشک

منع مصرف: در افراد با سابقه حساسیت پوستی شدید با کرم‌ها و روغن‌های موضعی، ابتدا تست شود. در زخم باز مصرف نشود و از تماس دارو با چشم و دهان جلوگیری شود و دور از دسترس کودکان باشد. این دارو به هیچ وجه خوراکی نیست.

عوارض جانبی: تاکنون عارضه‌ای گزارش نشده است.

دستور مصرف: طبق دستور پزشک روي موضع مورد نظر ماليده شود (فقط برای مصارف خارجی).

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در حاملگی مصرف نشود.

منابع:

 1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
 2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
 3. عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007
 4. عقیلی خراسانی، خلاصه الحکمه، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385
 5. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
 6. PDR 2008

 

 

 

 • نام:تاتوره
 • خواص دارو: مسکن انواع درد، دفع سرعت انزال
 • اجزای دارو: گیاه و تخم تاتوره، روغن کنجد
 • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.
 • ملاحظات مصرف: برای مصارف خارجی می باشد
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید