بی

نافع برای زخم های کهنه، شقاق مقعد و انواع بواسیر (اعم از خونی و عفونی)

پماد بی/pomād-e bi/


خواص دارو: نافع برای زخم های کهنه، شقاق مقعد و انواع بواسیر (اعم از خونی و عفونی)

اجزای دارو: روغن هسته زردآلو، موم پرک

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد

 

  • نام:بی
  • خواص دارو: نافع برای زخم های کهنه، شقاق مقعد و انواع بواسیر (اعم از خونی و عفونی)
  • اجزای دارو: روغن هسته زردآلو، موم پرک
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد