بنفشه

منوم، جهت جرب و حرارت بدن و خشکی دماغ و سرفه و نرم کردن اعصاب و مفاصل و حفظ صحت ناخن؛ سعوط آن جهت درد سر حار و بی خوابی مفید است

روغن بنفشه /rowqan-e banafshe/


خواص دارو: منوم، جهت جرب و حرارت بدن و خشکی دماغ و سرفه و نرم کردن اعصاب و مفاصل و حفظ صحت ناخن؛ سعوط آن جهت درد سر حار و بی خوابی مفید است.

اجزای دارو: گل بنفشه، روغن بادام شیرین

زمان، مقدار، و روش مصرف: برای دفع خشکی دماغ و خواب آوری: شب ها قبل از خواب، دو قطره در هر سوراخ بینی بچکانید. برای مصارف موضعی، با ماساژ ملایم بر موضع مورد نظر مالیده شود.

  • نام:بنفشه
  • خواص دارو: منوم، جهت جرب و حرارت بدن و خشکی دماغ و سرفه و نرم کردن اعصاب و مفاصل و حفظ صحت ناخن؛ سعوط آن جهت درد سر حار و بی خوابی مفید است
  • اجزای دارو: گل بنفشه، روغن بادام شیرین
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: برای دفع خشکی دماغ و خواب آوری