بلغم

رافع ترشی و نفخ معده؛ پوکی استخوان، سستی و ترهل بدن، محلل و دافع بلغم موجود در اعضا به ویژه معده و کبد.(به تحلیل و تعریق)

معجون دوای بلغم/davā-ye balqam/ 


این دارو منسوب به امام جعفر صادق، علیه السلام، است.


خواص دارو: رافع ترشی و نفخ معده؛ پوکی استخوان، سستی و ترهل بدن، محلل و دافع بلغم موجود در اعضا به ویژه معده و کبد.(به تحلیل و تعریق)

اجزای دارو: آویشن، سیاه‌دانه، مصطکی (یا سقز)، تخم زنیان (نانخواه)؛ عسل کف‌گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب هنگام خواب، یک قاشق چایخوری از دارو با آب. در صورت نیاز، می‌توان بعد از هر وعده غذا نیز از آن استفاده کرد.

ملاحظات مصرف: خوردن دارو پیش از غذا موجب کم‌اشتهایی می‌شود و پس از غذا به فرایند هضم کمک می‌رساند. این دارو در افراد لاغراندام ممکن است ایجاد یبوست کند که در این صورت بهتر است همراه دارو از گلقند نیز استفاده شود.

 

  • نام:بلغم
  • خواص دارو: رافع ترشی و نفخ معده؛ پوکی استخوان، سستی و ترهل بدن، محلل و دافع بلغم موجود در اعضا به ویژه معده و کبد.(به تحلیل و تعریق)
  • اجزای دارو: آویشن، سیاه‌دانه، مصطکی (یا سقز)، تخم زنیان (نانخواه)؛ عسل کف‌گرفته.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب هنگام خواب، یک قاشق چایخوری از دارو با آب. در صورت نیاز، می‌توان بعد از هر وعده غذا نیز از آن استفاده کرد.
  • ملاحظات مصرف: خوردن دارو پیش از غذا موجب کم‌اشتهایی می‌شود و پس از غذا به فرایند هضم کمک می‌رساند. این دارو در افراد لاغراندام ممکن است ایجاد یبوست کند که در این صورت بهتر است همراه دارو از گلقند نیز استفاده شود.