بسفایج

دافع مواد سوداوی، رافع ترس بی‌جای سوداوی، از بین برنده ردائت اخلاق، ملین طبع سوداوی مزاجان

کپسول بسفایج/kapsul-e basfāya(e)j/

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: دافع مواد سوداوی، رافع ترس بی‌جای سوداوی، از بین برنده ردائت اخلاق، ملین طبع سوداوی مزاجان

توضیحات:

بسفایج: مسهل مره سودا و بلغم غليظ، و جهت دفع سودا و جذام و بیماری‌های سوداوى مفید است. به‌جهت آنكه استفراغ جوهر سودا از قلب و دماغ مى‏نمايد مفرح بالعرض است.

افتیمون: محلل و ملطف و مفتح سدد و به تنهائي، مسهل سودا و بلغم است و به سبب تنقيه سودا جهت امراض دماغي و عصباني از قبيل صداع و تشنج امتلائي و صرع و غم و سودازدگی (ماليخوليا) و مانيا و جنون و كابوس و وسواس سوداوى و فالج و لقوه و خدر و تفريح قلب مفید است. و بالخاصية جهت امراض سوداوى و تنقيه سودا بي‌عديل است. افتیمون برای درمان ترس بی‌جا، مجرب است.

شکرسرخ: ملين طبع و سريع النفوذ به عمق بدن است و جهت تقويت ارواح و قوى و كبد و توليد خون صالح و رفع خلط سوداوى و امراض آن‏ نافع است.

اجزاء فراورده: بسفایج، افتیمون، شکر سرخ

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: مسهل سودا و بلغم، مفتح سدد، ملطف، ملین طبع، مقوی ارواح و قوای بدن

مزاج کلی دارو: گرم و خشك

منع مصرف: به دلیل وجود شکر سرخ در ترکیب دارو در مبتلایان به دیابت احتیاط شود. در کودکان زیر 12 سال تجویز نشود.

عوارض جانبی: ممکن است باعث سرخی پوست یا ایجاد بثورات شود که با قطع دارو و مصرف داروهای موضعی مانند روغن بنفشه بهبود می‌یابد.

کپسول بسفایج، مواد را به سطح می‌ریزد و با مصرف بیش از حد دارو به مدت طولانی ممکن است بثوراتی در پوست یا گلو ظاهر شود.

افتيمون، مضر صفراوى و جوانان و محرور المزاجان است و می‌تواند باعث اضطراب و عطش شود.

دستور مصرف: هر 8 الی 12 ساعت یک الی دو کپسول میل شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: مصرف بیش از حد دارو به مدت طولانی ممکن است باعث تهوع، استفراغ، و دلپیچه شود.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

  • نام:بسفایج
  • خواص دارو: دافع مواد سوداوی، رافع ترس بی‌جای سوداوی، از بین برنده ردائت اخلاق، ملین طبع سوداوی مزاجان
  • اجزای دارو: بسفايج، افتيمون؛ شكر سرخ.
  • زمان و مقدار مصرف: هر 8 تا 12 ساعت يك تا دو كپسول با جلاب یا آب ميل شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید