برص

رافع برص

معجون برص/ma’jun-e baras/ 

 

خواص دارو: رافع برص.

اجزای دارو: بابچی؛ آمله، هلیلۀ سیاه، پوست بلیله؛ بلادر اصلاح شده؛ عسل کف‌گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، 250 میلی‌گرم از دارو با یک لیوان شیر. مقداری را نیز در آب حل کرده روزی دو بار با پنبه به موضع بمالند.

ملاحظات مصرف: این دارو باید حداقل شش ماه مداوم مصرف شود. در صورتی که پس از سه ماه استفاده، تغییر محسوسی در رنگ پوست ایجاد نشود، دیگر نتیجه نخواهد داد.

از نسخه‌های مجرّب هندی است.

 

  • نام:برص
  • اجزای دارو: بابچی؛ آمله، هلیلۀ سیاه، پوست بلیله؛ بلادر اصلاح شده؛ عسل کف‌گرفته.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، 250 میلی‌گرم از دارو با یک لیوان شیر. مقداری را نیز در آب حل کرده روزی دو بار با پنبه به موضع بمالند.
  • ملاحظات مصرف: این دارو باید حداقل شش ماه مداوم مصرف شود. در صورتی که پس از سه ماه استفاده، تغییر محسوسی در رنگ پوست ایجاد نشود، دیگر نتیجه نخواهد داد.