بابونه

رافع صداع و درد شقیقه؛ مفید در تشنّج و خشکی بافت عصبی ناشی از سردی؛ کاهش دهندۀ درد رحم؛ محلّل بلاجذب مادّه (بیشتر در اعضایی که بافت عصبی دارند)؛ مرخّی حالب (برای دفع آسان سنگ)

روغن بابونه /rowqan-e bābune/

 

شکل دارویی: روغن
 
موارد مصرف: رافع صداع و درد شقیقه؛ مفید در تشنج و خشکی بافت عصبی ناشی از سردی؛ کاهش دهنده درد رحم؛ محلل بلاجذب ماده (بیشتر در اعضایی که بافت عصبی دارند)؛ مرخی حالب (برای دفع آسان سنگ)
توضیحات: از ترکیب بابونه و شنبلیله در پایه روغن کنجد، روغنی به دست می‌آید که دارای مزاج گرم بوده، به عنوان محلّل بلاجذب ماده (بيشتر در اعضايي كه بافت عصبي دارند) عمل می‌کند و محلل و ملین اورام بارد و صلابات و مجفف رطوبات است و توده‌هایی مانند دبیله را نضج داده و تسدید مسامات پوست را برطرف می‌کند و به همین دلیل در لرز حمیات بلغمی و ایجاد عرق مفید است. همچنین باعث تحلیل ریاح در اعضا، کمر، و مفاصل می‌شود و در شقاق بارد، تشنّج يابس، برودت اعصاب، و وجع رحم و عرق النسا مفید بوده و رافع اعياء و تكاثف می‌باشد.
 
اجزاء فراورده: گل بابونه، تخم شنبلیله، روغن کنجد
 
آثار دارو از دید طب سنتی: محلّل بلاجذب اورام و رياح بارده، مُجفف، مُحلّل، مُليّن صلابات، مُلطّف
 
مزاج کلی دارو: گرم و خشک
 
منع مصرف: زخم باز. در افراد با سابقه حساسیت پوستی شدید با کرم‌ها و روغن‌های موضعی، ابتدا تست شود.
 
عوارض جانبی: تاکنون عارضه‌ای گزارش نشده است.
 
دستور مصرف: طبق دستور پزشک با ماساژ ملايم، روي موضع مورد نظر ماليده شود (فقط برای مصارف خارجی).
 
تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.
 
مصرف در حاملگی و شیردهی: در حاملگی تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.
 
منابع:
1- عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
2- ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
3- American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013) 
4- PDR 2008
  • نام:بابونه
  • خواص دارو: رافع صداع و درد شقیقه؛ مفید در تشنّج و خشکی بافت عصبی ناشی از سردی؛ کاهش دهندۀ درد رحم؛ محلّل بلاجذب مادّه (بیشتر در اعضایی که بافت عصبی دارند)؛ مرخّی حالب (برای دفع آسان سنگ).
  • اجزای دارو: گل بابونه، تخم شنبلیله؛ روغن کنجد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد (فقط برای مصارف خارجی)
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید